بانک مسکن 154 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید مسکن پرداخت کرد

مدیرعامل بانک مسکن روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در 9 ماهه نخست امسال شبکه بانکی کشور 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که 340 هزار میلیارد ریال (34 هزار میلیارد تومان) آن در بخش مسکن و ساختمان بوده که از کل تسهیلات بانکی 8 تا 9 درصد آن به این بخش اختصاص داشته است.

وی با بیان اینکه بانک مسکن در 10 ماهه امسال برای احداث و تولید ساختمان 550 هزار میلیارد ریال(55 هزار میلیارد تومان) تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 101 درصد رشد داشت، گفت: متاسفانه روند پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان در کشور منفی بوده است به طوری که در سال 1392 حدود 12 درصد تسهیلات بانکی به این بخش اختصاص داشت و این رقم در سال 1393 به 11.8 درصد و در سال 1391 به حدود 10 درصد و امسال نیز به 8 تا 9 درصد کاهش یافته است.

بت شکن با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی بانک مسکن برای خرید خانه به عنوان بانک توسعه ای حوزه مسکن کشور، گفت: در 10 ماهه نخست سال جاری بانک مسکن 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان برای خرید 100 هزار واحد مسکونی پرداخت کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 80 درصدی دارد.

وی با بیان اینکه این بانک در این مدت برای تولید 105 هزار واحد تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: در این مدت بانک مسکن برای جعاله 7500 میلیارد ریال و برای تسهیلات سهم الشرکه نیز 50 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده که مجموع آنها در 10 ماهه امسال 154 هزار میلیارد ریال بوده است.

منبع: بولتن نیوز