گرانترين و ارزانترين ملک هاي مسکوني در ايران!

گرانترين و ارزان ترين خانه هاي ايران را بشناسيد/ زمين در يزد 5 هزار، زمين در تهران 19 ميليون تومان
در نيمه دوم سال گذشته بين حداقل و حداکثر قيمت معامله شده هر متر خانه در کشور بيش از 23 ميليون تومان اختلاف وجود داشته و حداکثر اجاره هر متر 90 هزار تومان بوده است.بررسي آخرين آمار از حداقل، حداکثر و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر زيربناي مسکوني نشان مي‌دهد که در نيمه دوم سال 1392، حداقل قيمت هر متر زيربناي مسکوني در کل کشور حدود 10 هزار تومان بوده است، به عبارتي در کمتر از يک سال گذشته در جايي از کشور امکان خريد خانه با متري 10 هزار تومان هم وجود داشت.
اما متوسط قيمت خريد هر متر زيربناي مسکوني در اين بازه زماني يک ميليون و 420 هزار تومان و حداکثر نرخ 23 ميليون و 243 ميليون تومان بوده است.
بنابر آمارهاي مرکز آمار، قيمت هر متر زيربناي مسکوني در کشور در نيمه دوم سال 1392 نسبت به نيمه اول همين سال 2.2 درصد کاهش يافته و تعداد معاملات از رشد 4.3 درصدي برخوردار بوده است.
همچنين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي مسکوني از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در سطح کل کشور در نيمه دوم سال گذشته حدود 6630 تومان گزارش شد که نسبت به دوره قبل يک درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.2 درصد افزايش داشته است.
در ميان استان‌هاي کشور بيشترين متوسط اجاره ماهانه هر متر به علاوه سه درصد وديعه پرداختي حدود 14 هزار تومان در استان تهران و کمترين آن 1760 تومان در استان کهگيلويه و بويراحمد بوده است.
کمترين اجاره ماهانه هر متر زيربناي مسکوني نيز به استان قزوين با 166 تومان و بيش‌ترين آن مربوط به استان تهران با حدود 90 هزار تومان بوده است.
گزارش مرکز آمار از متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي ملکي در نيمه دوم سال گذشته هم بيانگر قيمت 730هزار توماني است که نسبت به دوره قبل 7.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 17.2 درصد افزايش دارد.
در ميان استان‌هاي کشور بيشترين متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي معامله شده حدود چهار ميليون تومان در استان تهران و کمترين آن 60 هزار تومان در استان کهگيلويه و بويراحمد بوده است.
همچنين کمترين قيمت خريد و فروش يک مترمربع زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي مربوط به استان يزد با 5000 تومان و بيشترين آن در استان تهران با 19 ميليون و 650 هزار تومان است.