قدرالسهم ملک چيست و چگونه محاسبه مي شود؟

موارد نظير آپارتماني واقع در 1100 متر زمين‌، 2000 متر زمين‌، 700 متر زمين و... بيشتر در فايل فروش واحدهايي با متراژ بيش از 120 متر مربع و در مناطق شمالي تهران مشاهده مي‌شود. از نظر اغلب مشاوران املاک‌، اينکه در آگهي فروش واحدي ذکر شود که اين واحد در چه ميزان متراژي از زمين واقع شده به عنوان يک امتياز شناخته مي‌شود؛ چرا که اين مساله بيانگر برخورداري هر يک از واحدها از قدرالسهم زمين آن ملک است


معمولا فايل‌هاي فروش واحدهايي که ميزان متراژ زمين را عنوان مي‌کنند از ارزش بيشتري نسبت به واحدهاي ديگر برخوردار هستند؛ چرا که خريدار علاوه بر اينکه واحدي را خريداري کرده‌، سهمي ‌از متراژ زميني که ملک در آن واقع شده را نصيب خود کرده است و از سوي ديگر متقاضي تنها قيمت فروش واحد را پرداخت مي‌کند. پيام در ادامه تاکيد کرد‌: اگر قدرالسهم هر واحد مسکوني بيش از 100 متر مربع باشد، اين مساله به عنوان يک امتياز برتر براي فروشنده و خريدار محسوب مي‌شود؛ چرا که اين موضوع به نفع طرفين معامله است


با توجه به حساسيت و گسترگي موضوع و مهم بودن اين بخش و اينکه نبود منبع مکتوب و مستندي در اين رابطه، جهت جلوگيري از ايجاد هر گونه اختلاف در سير مراحل اجراي قراردادهاي مشارکت در ساخت توصيه ميشود حتما به متخصصين امر (کارشناسان رسمي دادگستري) مراجه نماييد و در اين مورد بخصوص و موضوع تهيه محتوي قرارداد به هيچ وجه از مشاوره سنتي دلالان امر مسکن استفاده ننمائيد


بدانيد که دادگاهها پر از پرونده هايي است که مالکين با سهل انگاري در همين موضوعات قيد شده در بخش مشارکت در ساخت هم تمام يا بخش عمده اي از سرمايه خود را از دست ميدهند و هم مدتها در راهروهاي دادگاهها بدنبال حقوق خود به طرفين قرارداد ، قضات و وکلاء مراجعه مينمايند و در نهايت با پرداخت هزينه چند برابر مادي و صرف عمر و زمان، به دليل عدم تنظيم صحيح محتوي قراردادي در خصوص تعيين و محاسبه ميزان قدرالسهم از عرصه ملک به حقوق اوليه خود هم نمي رسند


براي آن دسته از واحدهايي که قدرالسهم زمين در نظر مي‌گيرند بايد به اين نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و ميزان متراژ زمين بيشتر باشد‌، ملک از ارزش بيشتري بهره‌مند خواهد بود


هر مورد از پروژه هاي مشارکت در ساخت هم از بعد تعيين و محاسبه ميزان قدرالسهم از عرصه ملک و هم از بعد تهيه قرارداد ( بدليل وجود شرايط خصوصي متفاوت ) منحصر به آن موضوع ميباشند لذا استفاده از قراردادهاي مشابه که امروزه در دفاتر معاملات املاک دست به دست ميشود توصيه نمي گردد


 وي تصريح کرد‌: براي آن دسته از واحدهايي که قدرالسهم زمين در نظر مي‌گيرند بايد به اين نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و ميزان متراژ زمين بيشتر باشد‌، ملک از ارزش بيشتري بهره‌مند خواهد بود.


يک واحد 130 متر مربعي‌، 2 خواب به همراه 2 پارکينگ و 30 متر انباري در خيابان عراقي واقع در منطقه پاسداران براي فروش به قيمت متري 2 ميليون و 300 هزار تومان پيشنهاد شده که البته اين ملک در 1000 متر مربع زمين ساخته شده است. از طرف ديگر در ميرداماد جنوبي يک واحد 141 متري‌، 3 خواب‌، 7 سال ساخت‌، واقع در 1600 متر مربع زمين با کليه امکانات با قيمت متري 2 ميليون و 500 هزار تومان آماده تحويل به خريدار است.

موارد نظير آپارتماني واقع در 1100 متر زمين‌، 2000 متر زمين‌، 700 متر زمين و... بيشتر در فايل فروش واحدهايي با متراژ بيش از 120 متر مربع و در مناطق شمالي تهران مشاهده مي‌شود. از نظر اغلب مشاوران املاک‌، اينکه در آگهي فروش واحدي ذکر شود که اين واحد در چه ميزان متراژي از زمين واقع شده به عنوان يک امتياز شناخته مي‌شود؛ چرا که اين مساله بيانگر برخورداري هر يک از واحدها از قدرالسهم زمين آن ملک است.

بنگاهداري واقع در منطقه پاسداران در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت‌: معمولا فايل‌هاي فروش واحدهايي که ميزان متراژ زمين را عنوان مي‌کنند از ارزش بيشتري نسبت به واحدهاي ديگر برخوردار هستند؛ چرا که خريدار علاوه بر اينکه واحدي را خريداري کرده‌، سهمي ‌از متراژ زميني که ملک در آن واقع شده را نصيب خود کرده است و از سوي ديگر متقاضي تنها قيمت فروش واحد را پرداخت مي‌کند. پيام در ادامه تاکيد کرد‌: اگر قدرالسهم هر واحد مسکوني بيش از 100 متر مربع باشد، اين مساله به عنوان يک امتياز برتر براي فروشنده و خريدار محسوب مي‌شود؛ چرا که اين موضوع به نفع طرفين معامله است.

وي تصريح کرد‌: براي آن دسته از واحدهايي که قدرالسهم زمين در نظر مي‌گيرند بايد به اين نکته اشاره کرد که هر چه تعداد واحدها کمتر باشد و ميزان متراژ زمين بيشتر باشد‌، ملک از ارزش بيشتري بهره‌مند خواهد بود.

اين مشاور املاک اذعان کرد‌: فروشنده‌هاي اين چنيني که ملک مورد نظر را کم واحد معرفي مي‌کنند فقط به دليل کاهش تردد ساکنان‌ و کاهش آلودگي صوتي و مشکلات آپارتمان يا برج نشيني نيست، بلکه بدين معنا است که هر يک از مالکان اين واحدها از قدرالسهم بيشتري از زمين برخوردار مي‌شوند.