پس‌انداز مي‌تواند مردم را خانه‌دار کند؟

عباس آخوندي، وزير راه ‌و‌ شهرسازي معتقد است که با اجراي سياست‌هاي جديد در بخش مسکن از جمله صندوق پس‌انداز يکم، اين بخش به صورت غير تورمي از رکود خارج مي‌شود زيرا متقاضيان به تدريج وارد بازار مي‌شوند و خريد مسکن هم به صورت پس‌انداز صورت مي‌گيرد.
او که در همايش سياست‌هاي توسعه مسکن صحبت مي‌کرد با بيان ‌اينکه مفهوم پس‌انداز در دولت نهم از بين رفت، مي‌گويد که تا سال 83 تعداد پس‌اندازکنندگان در بخش مسکن به سه ميليون نفر مي‌رسيد که با برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت قبل، سيستم برنامه‌ريزي و پس‌انداز در بخش مسکن با مشکلات عديده‌اي مواجه شد و اگرچه تقاضا براي خريد مسکن در شهرهاي کشور رو به گسترش بود اما در دولت گذشته عرضه واحدهاي مسکوني در خارج از شهرها صورت گرفت و بازار خصوصي مسکن در اختيار دولت قرار گرفت و يک مداخله عظيمي در اين زمينه انجام شد. در ميان اين اظهارات سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا روش «پس‌انداز» مي‌تواند مردم را خانه‌دار کند و راه حلي براي درمان بخش مسکن باشد؟
برخي از کارشناسان مسکن معتقدند که تشويق مردم به پس‌انداز، هم دست دولت را باز مي‌کند و هم امکانات مالي بانک مسکن را براي پرداخت وام به مردم باز مي‌کند که مي‌تواند راهکاري مناسبي براي خانه‌دار کردن مردم باشد اما در مقابل برخي ديگر تاکيد دارند که در شرايط فعلي که شکاف بين درآمد و هزينه‌ها افزايش يافته است؛ پس‌انداز به‌ تنهايي نمي‌تواند راهگشا باشد.
 تشويق مردم به پس‌انداز
جواد خوانساري، کارشناس مسکن درباره اظهارات عباس آخوندي، وزير راه ‌و شهرسازي مبني بر پس‌انداز مسکن  مي‌گويد طبيعي است که تنها مشکل دولت، کمبود نقدينگي و سرمايه‌گذاري در همه پروژه‌ها به ويژه بخش مسکن باشد. بنابراين اگر مردم تشويق به پس‌انداز در بخش مسکن شوند، هم دست دولت باز مي‌شود و هم امکانات مالي بانک مسکن براي ارائه وام به مردم بيشتر مي‌شود. او درباره از بين رفتن مفهوم پس‌انداز در دولت نهم نيز اين طور توضيح داده که دولت‌ گذشته در امر مسکن چندين اشتباه فاحش کرد «مسکن مهر» يکي از آنها بود که بدون مطالعه و بررسي اقدام به خانه‌سازي در نقاط مختلف شهري کرد و هم به مردم لطمه وارد کرد و هم سرمايه‌هاي مملکت را نابود کرد. خوانساري، همچنين اضافه کرد که حتي دولت گذشته براي اينکه بتواند مسکن‌هاي مهر را با قيمت کم تمام کند همه را ناقص ساخت و همه سرمايه‌ها بلا‌استفاده باقي ماند. او با اين توضيحات، اضافه مي‌کند که با طرح مسکن مهر تمايل مردم به پس‌انداز مسکن از بين رفت و حتي مسکن‌هاي مهر هم نتوانست گره از مشکلات آنها باز کند تا جايي‌که دولت فعلي هم امکان حل اين مشکلات را ندارد. او اين را هم اضافه مي‌کند که با توجه به مشکلات برجاي مانده بردوش دولت، پس‌‌انداز راهکاري موثر در ساخت‌وساز خواهد بود.
 اماو اگرهاي پس‌انداز
محمدعلي پورشيرازي، عضو هيات مديره سنديکاي شرکت‌هاي ساختماني اما نظر ديگري دارد و معتقد است که پس‌انداز در شرايط فعلي نمي‌تواند جوابگو باشد. علت نيز از نگاه او اين است که در شرايط فعلي بين درآمد و هزينه‌ها فاصله زيادي ايجاد شده است و هر چقدر هم که مردم پس‌انداز داشته باشند، نمي‌تواند موثر واقع شود. او نيز با تاکيد براينکه پس‌انداز از قديم بوده و در دنيا پشتوانه بزرگي است اما در شرايط فعلي راه به جايي نخواهد برد  مي‌گويد که هرچند پس‌انداز سياست خوبي براي ‌خانه‌دار کردن مردم است اما مساله مهم دراين ميان اين است که در شرايطي که هزينه‌هاي سبد خانوار افزايش يافته اما درآمدها تغيير خاصي نداشته است، چطور مي‌شود پس‌انداز کرد. با اين اظهارات هر چند روش پس‌انداز در بخش مسکن راهکار موثري است اما دولت از نگاه کارشناسان خود بايد فکري هم براي شکاف بين هزينه و درآمد خانوارها داشته باشد.
مهم‌ترين اظهارات در همايش سياست‌هاي توسعه مسکن
عباس آخوندي (وزيرراه‌وشهرسازي): - سقف وام مسکن مهر افزايش نمي‌يابد
- قيمت اوراق مسکن را با عرضه بيشتر کنترل مي‌کنيم
- مقدمات مسکن اجتماعي با توسعه‌اي شدن بانک مسکن در حال انجام است
- پس‌انداز موجب گردش پول در جامعه شده و از چاپ اسکناس از سوي بانک مرکزي جلوگيري مي‌کند
- هم‌اکنون بازار نهادي مسکن يک بازار بمباران شده است و دچار اختلالات نهادي بسياري است؛ در اين ميان نهاد شهرداري هم از يک نهاد مديريت شهري به تجارت شهري تبديل شده است
حسين عبده تبريزي (مشاور وزير راه‌وشهرسازي):
- گروهي مي‌خواهند به شرايط سفته‌بازي بازگرديم، چون دولت تورم را کنترل کرده و رکود داريم، اما بانک مسکن بايد لنگر قيمت مسکن را در جاي درستي قرار دهد
- بانک مسکن اگر به مثابه يک بانک توسعه‌اي عمل کند مي‌تواند در برخي شهرستان‌ها با توجه به شرايط درآمدي آن شهرستان نرخ سود را کاهش داده و نوع و ميزان تسهيلات اعطايي را تغيير دهد
- شهرداري‌ها در حباب قيمت مسکن نقش دارند