مؤسسه پژوهشي شهر و مسکن تأسيس مي‌شود

مؤسسه پژوهشي شهر و مسکن با هدف توسعه آموزش، پژوهش و فناوري در زمينه‌هاي راه، مسکن و شهرسازي به عنوان يکي از بخش‌هاي بنيادين براي توسعه و پيشرفت کشور در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و کالبدي، به صورت مشترک ميان دانشگاه تهران و وزارت راه و شهرسازي تأسيس مي‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، در ديدار دکتر عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي و جمعي از مسؤولان اين وزارتخانه با رييس دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه تأسيس مؤسسه پژوهشي شهر و مسکن، بين دانشگاه تهران و وزارت راه و شهرسازي به امضاء رسيد.
دکتر محمود نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران در اين جلسه با اشاره به جايگاه دانشگاه تهران و نقش آن در توسعه کشور گفت: بين دانشگاه و جامعه همواره رابطه تنگاتنگي وجود داشته و تقريباً بدون توسعه دانشگاه‌ها نمي‌توان شاهد توسعه و پيشرفت کشور بود.
رييس دانشگاه تهران افزود: تعامل با نهادهاي اجرايي که نقش اصلي در توسعه کشور را بر عهده دارند، براي دانشگاه تهران بسيار ضروري است و از اين‌رو تمايل داريم با ايجاد اين مؤسسه مشترک بين دانشگاه و وزارت راه و شهرسازي امکان فعاليت‌هاي گروهي را بيش از پيش فراهم کنيم.
همچنين دکتر عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز در سخناني با اشاره به تفاهم‌نامه‌هاي متعدد بين وزارت راه و شهرسازي و دانشگاه تهران گفت: در امضاي اساسنامه پژوهشي شهر و مسکن، مؤسسه مشترکي ايجاد مي‌شود که هدف از آن رسيدگي به مسائل متعدد بنيادين ايران در حوزه مأموريت وزارت راه و شهرسازي است.
وي خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه مادر نقش بسزايي در گسترش دانش دارد و با ايجاد اين مؤسسه مي‌توان مسائل بنيادين را طرح کرد و از دانش استادان دانشگاه تهران و دانشجويان براي حل مسائل بهره برد.