دولت و دانشگاه آستين پژوهش مسکن را بالا زدند

وزارت راه و شهرسازي و دانشگاه تهران با هدف توسعه آموزش، پژوهش و فناوري در زمينه‌هاي راه، مسکن و شهرسازي، موسسه‌اي پژوهشي ايجاد مي‌کنند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، بعدازظهر امروز در جلسه اي با حضور عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي و محمود نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران تفاهم‌نامه‌اي براي ايجاد موسسه پژوهشي شهر و مسکن با هدف کلي توسعه آموزش، پژوهش و فناوري در زمينه‌هاي راه، مسکن و شهرسازي به امضا رسيد.
وزير راه و شهرسازي در جريان اين تفاهم‌نامه اظهار کرد: ما تفاهم‌نامه‌هاي متعددي با دانشگاه تهران داريم ولي امروز قصد داريم يک موسسه مشترک ايجاد کنيم. هدفمان اين است که بتوانيم به مسائل بنيادين ايران در حوزه ماموريت‌هاي وزارت راه و شهرسازي رسيدگي کنيم. به اين معني که از بحث فناوري صرف و آکادميک خارج شويم و مسائل ايران را مشترکا بررسي کنيم.
عباس آخوندي افزود: با توجه به تحولات شهرنشيني در ايران نياز به دانش‌هاي جديد در حوزه زمين، هوا، دريا و حمل و نقل داريم. ما امروزه نياز داريم که فهمي از تحولات جهاني و تحولات ايران در زمينه‌هاي شهرسازي، مسکن و حمل و نقل داشته باشيم تا با اين فهم جديد بتوانيم استراتژي‌هاي خود را پيش ببريم.
وي با بيان اين‌که «موسسه پژوهشي شهر و مسکن» بايد به نحوي تامين مالي شود، تاکيد کرد: اين يک موسسه بلندمت خواهد بود که مي‌تواند در زمينه هاي بنيادين فعاليت کند. در اين خصوص دانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه کشور نقش بزرگي در توسعه دانش در ايران داشته و قصد داريم از درياي دانشي که در اين دانشگاه وجود دارد استفاده کنيم.
وزير راه و شهرسازي هم‌چنين اظهار کرد: ما در آستانه يک تحول و وضعيت جديد در شهرنشيني ايران قرار داريم. بخش عمده‌اي از شهرنشيني در ايران محقق شده و امروزه با مسائل آن دست و پنجه نرم مي‌کنيم. هم اکنون بيش از 70 درصد جمعيت ايران در شهرها ساکن است که اين مساله نياز به بازنگري در مديريت اقتصاد، جامعه، شهر، حمل و نقل و کسب و کار دارد که با ايجاد چنين موسساتي و استفاده از دانش اساتيد و دانشجويان مي‌توان براي اين مسائل راه حل پيدا کرد.
هم‌چنين رييس دانشگاه تهران اظهار کرد: ما با بدنه وزارت راه و شهرسازي همکاري‌هاي زيادي داشته‌ايم اما امروز لازم است اين همکاري‌ها گسترده شود. هرچه موضوعات پيچيده‌تر مي‌شود تخصص هاي ديگري هم وارد امر مي‌شوند. به همين لحاظ درصدد هستيم در مسير همکاري، بروکراسي را به حداقل برسانيم تا کارشناسان دو طرف فرصت همکاري  و همياري داشته باشند.
نيلي احمدآبادي با بيان اين که مدل موسسه مشترک يکي از بهترين مدل‌ها است گفت: رياست هيات امناي اين موسسه بر عهده وزير راه و شهرسازي است و مدت اين همکاري تا ابد خواهد بود؛ زيرا نياز کشور دائمي است.
بنابراين گزارش، «موسسه پژوهشي شهر و مسکن» با هدف کلي توسعه آموزش، پژوهش و فناوري در زمينه‌هاي راه، مسکن و شهرسازي به عنوان يکي از بخش‌هاي بنيادين براي توسعه و پيشرفت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و کالبدي، بين وزارت راه و شهرسازي و بهره‌گيري از توانايي‌ها و امکانات دانشگاه تهران از جمله پرديس هنرهاي زيبا، پرديس دانشکده‌هاي فني، ‌ دانشکده‌هاي علوم انساني، دانشکده‌هاي علوم اجتماعي و رفتاري و ساير دانشکده‌ها تاسيس مي‌شود.
اين موسسه پژوهشي از موسسات پژوهشي تقاضا محور (نوع سوم) دانشگاه تهران است و با پشتيباني‌هاي مادي و معنوي دانشگاه و وزارت فعاليت مي‌کند. محل فعاليت موسسه در دانشگاه تهران خواهد بود.
توليد و اخذ دانش و فناوري مورد نياز در زمينه‌هاي مسکن و شهرسازي، ارتقا و تحکيم جايگاه علمي و فناوري کشور در زمينه‌هاي فوق در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، توسعه فناوري‌هاي پيشرفته با توجه به طرح‌هاي کلان و برنامه‌هاي راهبردي وزارت راه و شهرسازي، مشارکت در تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز براي توسعه حوزه‌هاي زيربنايي کشور، حفظ و گسترش ارتباط عملي صنعت و دانشگاه از جمله اهداف اين موسسه خواهد بود.
در اين مراسم محمدسعيد ايزدي، حامد مظاهريان، پيروز حناچي و محمد شکرچي‌زاده معاونان وزير راه و شهرسازي، عباس آخوندي را همراهي مي‌کردند.