قيمت گران‌ترين خانه در تهران 375 برابر ارزان‌ترين خانه

با توجه به آگهي‌هاي موجود، ارزان‌ترين و گران‌ترين خانه‌ها در شهر تهران به ترتيب با قيمت‌هاي 60 ميليون تومان و 22.5 ميليارد تومان به فروش مي‌رسند که اين نشان مي‌دهد گران‌ترين خانه 375 برابر ارزان‌ترين خانه قيمت دارد.
در قيمت خانه عوامل زيادي اثرگذار هستند که از مهمترين آنها واقع شدن در محله‌هاي مختلف است. در شهر تهران فاصله قيمتي ميان محله‌ها در مقايسه با ساير شهرها بيشتر است، به گونه‌اي که گاهي مشاهده مي‌شود که در محله هر مترمربع از خانه‌اي کمتر از دو ميليون تومان مي‌ارزد و اين در حالي است که در محله‌اي ديگر حتي تا هر مترمربع 40 يا 50 ميليون تومان هم خانه وجود دارد.
بر اساس آگهي‌هاي موجود، مشاهده مي‌شود که خانه‌اي 30متري و 19 سال ساخت در ميدان خراسان که با قيمت هر مترمربع دو ميليون تومان به فروش مي‌رسد و قيمت کل آن معادل 60 ميليون تومان است از نظر قيمت کل جزو ارزان‌ترين خانه‌ها به شمار مي‌رود.
اين در حالي است که واحدي ديگر در محله نياوران که در برجي 20 طبقه واقع شده با قيمت هر مترمربع 25 ميليون تومان به فروش مي‌رسد و با توجه به اينکه اين واحد 900 مترمربع است، 22.5 ميليارد تومان قيمت‌گذاري شده است و مي‌توان گفت که از نظر قيمت کل يکي از گران‌ترين واحدهاي شهر تهران به شمار مي‌رود.
بر اين اساس مي‌توان گفت که با توجه به اين واحدهاي آگهي شده قيمت گران‌ترين واحد که معادل 22.5 ميليارد تومان به فروش‌ مي‌رسد نسبت به ارزان‌ترين واحد که 66.5 ميليون تومان قيمت دارد چيزي حدود 375 برابر است.