برندگان پيش‌رونق مسکن چه کساني هستند؟

سه اثر مثبت پيش‌رونق تابستاني معاملات مسکن براي دو طيف فعال در بازار ملک شامل «خريداران مصرفي آپارتمان» و «سرمايه‌گذاران ساختماني» شناسايي شد.

سه اثر مثبت پيش‌رونق تابستاني معاملات مسکن براي دو طيف فعال در بازار ملک شامل «خريداران مصرفي آپارتمان» و «سرمايه‌گذاران ساختماني» شناسايي شد.

 معاون امور مسکن وزارت راه وشهرسازي به همراه يک اقتصاددان مطرح، روز گذشته سه فاکتور پيش‌بيني‌کننده وضعيت بازار ملک طي ماه‌هاي آتي را با تکيه بر جهش اخير معاملات خريد آپارتمان بدون رشد شديد قيمت» تشريح کردند.در شرايطي که قيمت مسکن طي 5 ماه اول سال، از سکون يکساله خارج شد، اما با نوسان ملايم در سطحي پايين‌تر از تورم عمومي شرايط را براي معاملات مصرفي کماکان هموار گذاشت و در عين حال اکنون زمينه را براي ورود سرمايه‌گذاران ساختماني از بابت «پالس بازدهي مثبت» مساعد کرده است.

بررسي‌هاي معاونت مسکن نشان مي‌دهد: اولين اثر مثبت فاز فعلي بازار ملک به شکل افزايش خريدهاي مصرفي از اواسط بهار امسال بروز کرد که به اين ترتيب «تقاضاي مصرفي» اولين برنده پيش‌رونق به حساب مي‌آيد. همچنين دومين تاثير مثبت وضعيت فعلي به‌خصوص از بابت هموارشدن مسير فروش آپارتمان‌هاي نوساز و خروج قيمت مسکن از سکون، به شکل بازگشت سازنده‌ها به بازار ساخت وساز در ماه‌هاي آتي ظاهر مي‌شود. با اين حال نوع نوسانات فعلي قيمت مسکن به همان اندازه که براي سازنده‌ها جذابيت دارد، کماکان براي سفته‌بازهاي ملکي زيان‌ده محسوب مي‌شود.

 

براساس اعلام معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازي، فاز پيش‌رونق مسکن با دو تغيير محسوس در بازار معاملات آپارتمان يعني «خروج قيمت مسکن از حالت سکون و نوساني شدن آن تا مرز تورم عمومي» و همچنين «جهش حجم معاملات خريد مسکن» طي 5 ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، تحولات تازه‌اي را در الگوي رفتاري هر دو سمت عرضه و تقاضا طلب مي‌کند.حامد مظاهريان با اعلام حرکت نرخ رشد قيمت مسکن از «نقطه سکون» به «نزديک مرز تورم» طي 5 ماه اول سال جاري، اين اتفاق را به‌عنوان اولين انگيزه سرمايه‌گذاري ساختماني، براي خروج ساخت و ساز از رکود عنوان کرد.نوسان فعلي قيمت مسکن به گفته وي سيگنال موثري به سازندگان براي حضور مجدد در بازار ساخت آپارتمان‌هاي مصرفي محسوب مي‌شود. مظاهريان افزود: اگرچه سکون قيمت مسکن ممکن است در کوتاه مدت به نفع متقاضيان مصرفي به نظر برسد اما در بلند مدت به دليل انعکاس پالس منفي به سرمايه‌گذاران ساختماني مي‌تواند منجر به کمبود عرضه واحدهاي نوساز و در نتيجه جهش قيمت آپارتمان در سال‌هاي بعد شود.اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نيز با تاييد رشد آرام قيمت مسکن، از بروز رونق متعادل و البته خالي از هرگونه سفته‌بازي در بازار مسکن در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت خبر داد. تيمور رحماني شروع نقطه پيش‌رونق مسکن با حرکت آرام قيمت آپارتمان از نقطه سکون به مرز تورم را نشانه بسيار خوبي از ايجاد رونق متعادل و به دور از هر گونه تمايلات سفته‌بازي طي ماه‌هاي آتي دانست.به گفته وي، هم‌اکنون انتظار غالب، بهبود شرايط بازار مسکن هم در نتيجه رفتار سمت عرضه و هم به دنبال حضور مجدد سمت تقاضاي ملک در اين بازار است. هر چند قيمت مسکن طي 5 ماه گذشته با نوسان مثبت همراه شده اما از آنجا که نرخ رشد قيمت اسمي آپارتمان پايين‌تر از مرز تورم قرار دارد و از طرف ديگر تورم عمومي شديد نيست، انتظارات سفته‌بازي به‌طور کلي مجوز عقلاني و توجيه اقتصادي براي ورود مجدد به بازار مسکن را نخواهند داشت.بنا بر اظهارنظرهاي کارشناسي سه اثر مثبت پيش‌رونق در بازار مسکن حداقل مستلزم دو تغيير در الگوي رفتاري سمت عرضه و تقاضاي مسکن است. «تغيير جهت رفتار سازندگان از لوکس‌سازي به ساخت آپارتمان‌هاي مصرفي» و «پرهيز متقاضيان از هرگونه رفتار هيجاني براي خريد مسکن» دو پيش‌شرط مهم رفتاري در فاز پيش‌رونق مسکن محسوب مي‌شود.

تشريح چشم‌انداز مسکن در 12 مهر

معاون امور مسکن وساختمان وزارت راه وشهرسازي همچنين از برگزاري شانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در تاريخ 12 و 13 مهر خبر داد. به گفته وي در اين همايش کارشناسان، متخصصان، پژوهشگران و مديران بخش خصوصي و دولتي به بررسي و تشريح چشم‌انداز بازار مسکن با تکيه بر 7 محور عمده مي‌پردازند. بانک توسعه‌اي مسکن، سياست‌هاي زمين، معماري، محله‌محوري و ساماندهي بافت‌هاي ناکارآمد شهري، مسکن اجتماعي، ماليات‌هاي بخش مسکن و واسطه‌گري مسکن اين 7 محور را تشکيل مي‌دهند.