بانک‌ها عامل افزايش قيمت مسکن

يک کارشناس بازار مسکن اعلام کرد: يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت مسکن طي سال‌هاي اخير ورود بانک‌ها به حوزه سرمايه‌گذاري ملک بوده است. بانک‌ها با پول زيادي که در دست داشتند وارد بازار مسکن شده و تعادل عرضه و تقاضا را در آن به هم زدند. سلمان خادم‌المله در گفت‌وگو با «ايسنا» افزود: دولت بايد بانک‌ها، موسسات اعتباري و تعاوني‌هايي را که سرمايه‌ مازاد خود را تبديل به ملک کردند، مجبور به خروج از اين بازار کند. وي بر ضرورت تقويت قدرت خريد طرف تقاضا از طريق افزايش سقف تسهيلات خريد ملک و همچنين مدت بازپرداخت آن و کاستن نرخ سود اين وام‌ها تاکيد کرد.
 
اين کارشناس مسکن با اشاره به حبابي بودن افزايش قيمت ملک در سال‌هاي اخير، جلوگيري از افزايش قيمت زمين به همراه تقويت قدرت خريد مردم را گامي موثر در رونق بخشي به بازار معاملات مسکن دانست. خادم‌المله درباره‌ وضعيت فعلي بازار مسکن اظهار کرد: رکود کنوني نه فقط در بخش مسکن، بلکه در تمام حوزه‌هاي اقتصادي ديگر هم هست و به سه دليل اين رکود همچنان ادامه دارد. اول سياست‌هاي دولت قبل که کشور را دچار رکود کرد، دوم سياست‌هاي تورم‌زدايي دولت فعلي و به‌طور کامل محقق نشدن عمده انتظارات از برجام در حوزه مسکن و سوم مسائلي مانند پايين آمدن قيمت جهاني نفت.اين کارشناس مسکن در مورد پيش‌بيني وضعيت مسکن در شهريور ماه بيان کرد: از ابتداي تابستان امسال تاکنون مقدار کمي افزايش قيمت در بازار مسکن داشته‌ايم که علامت خوبي است. در شهريورماه انتظار مي‌رود هم قيمت و هم حجم معاملات افزايش پيدا کند.