آخرين نرخ ميانگين اوراق خريد مسکن

آخرين نرخ ميانگين اوراق وام خريد مسکن به 98 هزار و 357 تومان براي هر فقره اوراق 500 هزار توماني تسهيلات بدون سپرده رسيد.
 براساس آمارهاي اعلام شده از سوي سازمان فرابورس، آخرين نرخ ميانگين اوراق حق‌تقدم وام مسکن ديروز، به عدد 98 هزار و 357 هزار تومان رسيد که اين ميزان در مقايسه با نرخ‌هاي قبلي اوراق حق‌تقدم وام مسکن به بيشترين ميزان خود، طي دست کم 21 ماه اخير، رسيده است. به گزارش دنياي اقتصاد ، درحالي‌که شهريور سال 93 تحت تاثير افزايش سقف وام بدون سپرده خريد مسکن، قيمت هر برگ اوراق وام مسکن در برخي روزها تا 100 هزار تومان افزايش پيدا کرد و ميانگين آن ماه به 94 هزار تومان رسيد، بعد از آن سطح قيمت اوراق تسهيلات مسکن تا ابتداي تابستان امسال، همواره کمتر از نقطه اوج قرار داشت. اين در حالي است که روز گذشته قيمت اوراق رکورد بيشترين سطح دو سال اخير را زد.  متوسط قيمت هر فقره اوراق وام خريد مسکن در سال 94 حدود 12 درصد نسبت به سال 93 کاهش پيدا کرد و به 74 هزار و 700 تومان رسيد که اين کاهش اگرچه در سالي که سقف وام اوراق از 45 به 70 ميليون تومان افزايش پيدا کرد، رخ داد اما رکود مطلق معاملات مسکن در سال گذشته، مانع رشد قيمت اوراق به خاطر افزايش سقف وام شد.
هم‌اکنون ميانگين قيمت هر فقره اوراق وام مسکن به مرز 100 هزار تومان رسيده است و قيمت برخي اوراق تازه منتشر شده نيز ديروز از 103 هزار تومان هم گذشت. کارشناسان معتقدند: بخشي از رشد قيمت اوراق، متاثر از افزايش سقف تسهيلات از 70 ميليون به 110 ميليون تومان در ابتداي بهار امسال است اما از آنجا که اين موضوع (افزايش سقف)، اثر خود را در ماه‌هاي بهار 95 به شکل رشد 5 درصدي در قيمت اوراق گذاشت، هم‌اکنون، متغيرهاي ديگري از جمله کسري حجم عرضه اوراق ماهانه باعث رشد مجدد قيمت اوراق شده است. اين در حالي است که ميانگين قيمت هر فقره اوراق مسکن در خردادماه 95 به 84 هزار تومان رسيده بود. در حال حاضر متقاضيان خريد مسکن براي دريافت وام 110 ميليوني مجبور به تهيه بسته 220تايي اوراق هستند که در اين صورت با قيمت فعلي بايد، نزديک به 21 ميليون و 700 هزار تومان بابت خريد اوراق و تبديل آن به تسهيلات، هزينه کنند. روند افزايش نرخ اوراق تسهيلات مسکن ناشي از کمبود عرضه اوراق در مقابل افزايش تقاضا براي خريد آپارتمان و همچنين افزايش حجم اوراق مورد نياز براي تبديل به تسهيلات جديد خريد مسکن است.
اين در حالي است که هم‌اکنون بانک عامل بخش مسکن براي افزايش عرضه يا انتشار اوراق، با محدوديت ناشي از کمبود منابع مواجه است، چرا که اين اوراق به پشتوانه سپرده‌هاي حساب ممتاز بانک مسکن از سوي اين بانک منتشر مي‌شود. بانک مسکن به پشتوانه حساب پس‌انداز ممتاز، هر ماه به‌طور ميانگين حدود 400 تا 500 ميليارد تومان اوراق حق‌تقدم تسهيلات مسکن منتشر مي‌کند که اين ميزان به‌رغم افزايش سقف تسهيلات مسکن و افزايش تقاضا براي دريافت وام، نسبت به سال گذشته تغيير چنداني نکرده است. پيش از اين اين روزنامه در گزارش خود از وضعيت معاملات و قيمت اوراق حق‌تقدم دريافت تسهيلات مسکن اعلام کرده بود: 4 متغير شامل «رشد معاملات خريد آپارتمان در شرايط فعلي پيش‌رونق»، «حذف شرط تاريخ ازدواج از مسير پرداخت وام 110 ميليوني»، «پيش‌خريد اوراق در پي شايعه کاهش نرخ سود تسهيلات اوراق» و از همه مهم‌تر «کسري حجم انتشار اوراق در مقايسه با ميزان تقاضا و خريد اوراق» باعث افزايش قيمت فروش امتياز اين تسهيلات در بازار رسمي مبادله اوراق وام مسکن شده است.
در حال حاضر، افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده با اتکا به اوراق حق‌تقدم وام مسکن، از 70 به 110 ميليون تومان نياز به خريد حجم بيشتري از اوراق را براي متقاضيان وام مسکن ايجاد کرده است. پيش از اين متقاضيان براي دريافت وام 70 ميليون توماني بايد بسته‌هاي 140 تايي اوراق وام را خريداري مي‌کردند که با افزايش سقف وام به 110 ميليون تومان حجم اوراق مورد نياز براي دريافت تسهيلات مسکن به 220 فقره اوراق افزايش يافته است. اين در حالي است که اخيرا بانک مسکن تلاش‌هايي را مبني بر استفاده از منابع ساير حساب‌ها به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق جديد تسهيلات مسکن آغاز کرده است تا بتواند با استفاده از منابع ساير حساب‌ها علاوه‌بر حساب سپرده ممتاز، نسبت به انتشار حجم بيشتري از اوراق تسهيلات مسکن براي جبران کسري عرضه اقدام کند.