لزوم تجديدنظر در شرايط اعطا وام 80 ميليوني مسکن

دبير کانون سراسري انجمن انبوه‌سازان کشور با بيان اين‌که بايد دولت کمک بيشتري به قشر جوان براي خريد مسکن کند، گفت:‌ بايد در شرايط ارائه و باز پرداخت وام 80 ميليون توماني خريد مسکن بازنگري شود.
فرشيد پورحاجت در خصوص وام 80 ميليون توماني خريد مسکن اظهار کرد: ‌ارائه تسهيلات خريد مسکن به خانه اولي‌ها از تمهيدات دولت و بانک مسکن با هدف تقويت توان خريد مسکن براي قشر جوان بود که اين اقدام، اقدام کاملا شايسته‌اي است اما به دليل اينکه شرايط آن چندان مناسب نيست هنوز آنگونه که بايد تاثير مثبتي از خود برجاي نگذاشته است.
براي دريافت وام 80 ميليون توماني مسکن بايد به مدت يکسال 40 ميليون تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاري و بلوکه شود و به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، ميزان سپرده‌گذاري بايد تغيير کند و کاهش يابد و همچنين مدت زمان سپرده‌گذاري نيز به 6 ماه يا کمتر برسد.
پورحاجت با بيان اين‌که براي خريد مسکن بايد تمهيدات و تسهيلات ديگري در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: ‌بيش از يکسال از زمان اعطاي تسهيلات 80 ميليون توماني خريد مسکن مي‌گذرد و در اين مدت نمي‌توان گفت که استقبال مردم خيلي خوب و مورد انتظار بوده است.
وي با تاکيد بر لزوم تجديدنظر در شرايط اعطاي تسهيلات 80 ميليون توماني خريد مسکن عنوان کرد: ‌در بلوکه‌کردن سپرده‌گذاري به مدت يکسال و به ميزان 40 ميليون تومان بايد تجديد نظر صورت داده شود زيرا 40 ميليون تومان مبلغ زيادي است. همچنين بايد شرايط دريافت اين تسهيلات را سهل‌الوصول کرد تا قشر جوان ما بتوانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.
دبير کانون سراسري انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور بيان کرد: ميزان اقساط وام 80 ميليون توماني خريد مسکن 800 هزار تومان و زياد است. بنابراين بايد با کاهش ميزان اقساط اين وام در راستاي تقويت توان خريد مسکن براي قشر جوان گام برداريم. متاسفانه در سال‌هاي گذشته هزينه پول در کشور افزايش يافته است و در صورت کنترل تورم حاکم و کاهش هزينه پول قطعا نرخ کارمزدهاي تسهيلات و به تبع اقساط وام‌هاي خريد مسکن نيز کاهش مي‌يابد.