هزينه 200 هزار ميلياردي مسکن مهر

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به هزينه 200 هزار ميليارد توماني مسکن مهر گفت: 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي اين پروژه به مردم داده شده است.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از  مهر، محسن نريمان امروز در مراسم افتتاح4550 واحد مسکن مهر اظهار داشت: محله ايرانشهر با 4550 واحد افتتاح شد به اين معنا که به طور متوسط 20هزار نفر در آن ساکن مي شوند.

وي با بيان اينکه جمعيت اين محله از تعدادي از شهرهاي ما در کشور بيشتر است، گفت: برخي از شهرها در شمال کشور 2500 نفر جمعيت دارند، يعني محله ايرانشهر يک شهري در داخل شهري بزرگتر است.

مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد با اشاره به اينکه با افتتاح محله ايرانشهر، شهري را در دل شهر ديگر افتتاح کرديم، افزود: اين پروژه کاري بسيار بزرگ بوده است، اما متاسفانه در ابتدا فقط با هليکوپتر بر فراز اين شهر آمدند و زمين هاي رايگان را انتخاب کردند تا واحد بسازند.

نريمان با بيان اينکه ساخت 100 هزار واحد را در اين شهر شروع کردند در حالي که از همان ابتدا بارگذاري 400 هزار نفر را ايجاد کرده اند، ادامه داد: اينکه گاهي وزير راه و شهرسازي مسائل و مشکلاتي را مطرح مي کند، به همين دليل است که ما معتقديم اين کار بزرگترين پروژه ايران از نظر اعتبار و هزينه بوده است.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: براي مسکن مهر 60 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد و بيش از اين رقم هم بايد مردم بپردازند. وي با اشاره به اينکه با احتساب تاسيسات زيربنايي و روبنايي اين پروژه در حدود 200 هزار ميليارد تومان اعتبار صرف کرده است، اظهار کرد: مسکن مهر در شهرهاي جديد بزرگترين پروژه مسکن مهر است و ما جدا از مسکن مهر پرديس، 100 هزار واحد هم در پرند داريم.

نريمان با اشاره به اينکه برخي از متقاضيان مراجعه مي کنند و مي گويند که واحدها را بدون خدمات زيربنايي به ما تحويل دهيد، فت: ما نمي خواهيم تا متقاضيان را تنها بگذاريم؛ زيرا مي دانيم که آنها به تنهايي نمي توانند خدمات آب، گاز و برق را تامين کنند.وي با تاکيد بر اينکه ما اين خدمات را جزء حقوق شهروندي مي دانيم، اظهار داشت: آب شرب فاز 11 براي 35 هزار واحد تامين شده است و حق انشعاب تمامي واحدها را پرداخت کرده ايم.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه در برخي پروژه هاي مسکن مهر به دليل مکان يابي نادرست متقاضي نداريم، گفت: در شهر پرديس ? هزار ميليارد تومان براي خدمات زيربنايي و روبنايي هزينه کرديم.وي با بيان اينکه خدمات و امکانات در يک شهر ارزش افزوده زمين را افزايش مي دهد، خاطرنشان کرد: اگر در بافت فرسوده محله شوش و پامنار مسکن مهر مي ساختيم، ارزان تر از واحدهاي پرديس براي ما تمام مي شد، اما الان يک هزار ميليارد تومان براي بخشي از کار از بانک مسکن وام گرفته ايم.

نريمان با اشاره به مصوبه اي که در دوره گذشته براي تامين خدمات زيربنايي و روبنايي از محل آورده مردم تصويب شده بود، گفت: متاسفانه اين مصوبه را داريم که بايد از آورده مردم خدمات را تامين کنيم در حالي که ادعا شده بود که اين مسکن ارزان قيمت است.