اقساط وام 80 ميليوني مسکن کاهش يافت ، قسط ماهيانه 850 هزار تومان شد

با تغيير ضريب اقساط تسهيلات وام 80 ميليون توماني مسکن، ميزان اقساط در روش پلکاني سالانه کاهش يافت.
با تغيير ضريب اقساط تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم بانک مسکن در روش پلکاني سالانه ميزان اقساط پرداخت شده در سال اول نسبت به روش ثابت 20 درصد کاهش يافت.

با موافقت هيات مديره بانک مسکن و تغيير ضريب اقساط تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم اين بانک از سه درصد به پنج درصد، مشتريان بانک با انتخاب روش پلکاني سالانه به جاي روش قسط ثابت براي باز پرداخت تسهيلات 800 ميليون ريالي خريد خانه در شهر تهران، از اين پس به جاي مبلغ حدود 10 ميليون و 30 هزار ريال در سال اول، ماهانه حدود هشت ميليون و 50 هزار ريال به عنوان قسط پرداخت مي‌کنند که در سال دوم و بعد از آن هرساله پنج درصد به مبالغ اقساط افزوده مي‌شود.

با تغيير اين ضريب در روش پلکاني سالانه جديد (ضريب پنج درصد) نسبت به روش پلکاني سالانه قديم(ضريب سه درصد)، ميزان اقساط سال اول با 9 درصد کاهش به 8 ميليون و 50 هزار ريال رسيد.

مشتريان مي‌توانند در زمان انتخاب روش بازپرداخت اقساط تسهيلات خود علاوه بر روش هاي تقسيط ساده و پلکاني سالانه روش پلکاني چهارساله را نيز انتخاب کنند. بر اين اساس در روش پلکاني چهارساله مبلغ اقساط در چهار سال نخست، 8 ميليون و 710 هزار ريال بوده و هر چهار سال يکبار به ميزان 20 درصد به اقساط آنها افزوده مي‌شود.

استفاده از روش تقسط پلکاني سالانه جديد در تسهيلات پرداختي از محل امتياز صندوق پس انداز مسکن يکم در تمامي مناطق شهري (تهران، مراکز استان ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير شهرها) امکانپذير است.