دود شهرهاي جديد به چشم مسکن مهر رفت

دود مکان‌يابي نامناسب شهرهاي جديد ظاهراً به چشم مسکن مهر رفته و در عدم استقبال از 117 هزار واحد بدون متقاضي آن موثر بوده است.
در حالي که شمارش معکوس براي به صدا درآمدن سوت پايان مسکن مهر آغاز شده است، 117 هزار واحد آن بدون متقاضي است و حتي برداشتن شرايط محدودکننده از روي اين واحدها که از ابتداي سال جاري صورت گرفت نتوانسته متقاضيان بالقوه را به ثبت‌نام متقاعد کند.

بسياري از واحدهاي مسکن مهر در شهرهاي جديد قرار دارند؛ شهرهايي که حالا برخي از آنها به اذعان مديرعامل آن داراي مکان‌يابي نامناسبي هستند. نبود زيرساخت‌هاي حمل و نقل، شرايط سخت اقليمي برخي شهرها و دوري از شهرهاي مادر، عمده مسائلي است که باعث شده مردم حاضر نشوند در بيابان سکونت کنند.

در اين خصوص مديرعامل شرکت عمران شهرهاي جديد مي‌گويد: انتخاب مکاني نامناسب براي برخي از شهرهاي جديد در گذشته باعث شده تا اين شهرها همچنان با بي‌اقبالي از سوي مردم براي زندگي روبه رو شوند؛ اين تجربه مهمي است که بايد در ساخت نسل نو شهرهاي جديد به آن توجه کنيم.

محسن نريمان با بيان اينکه هم اکنون مکان‌يابي مناسبي از سوي کارشناسان براي احداث نسل نو شهرهاي جديد در برخي از نقاط کشور انجام گرفته است، گفت: مشاوران ما ابتدا در اين راه شرايط مکان مورد نظر براي ساخت شهر جديد را براي جذب سريع مردم سنجيدند و پس از اخذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي، تأمين خدمات زير بنايي و رو بنايي را در اولويت قرار مي‌دهند.

در اين شرايط پيدا کردن متقاضي براي 117 هزار واحد باقي مانده مسکن مهر، کاري مشکل به نظر مي‌رسد. مسکن مهر قرار است تا پايان سال به اتمام برسد اما برخي شهرها از جمله پرديس، پرند و هشتگرد حداقل با نبود يکي از سه نوع خدمات انشعاب آب، برق و گاز رنج مي‌برند.

با اين وجود قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر با اعلام اينکه از پيمانکاران خواسته‌ايم تا نسبت به تکميل واحدهاي مسکن مهر مشکل‌دار و فروش آن اقدام کنند، گفت: 117هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضي داريم که تا براي آنها مشتري پيدا نشود نمي‌توانيم اين واحدها را تمام کنيم.

احمد اصغري‌مهرآبادي در پاسخ به اين پرسش که آيا طبق گفته‌هاي وزير راه و شهرسازي مسکن مهر اوايل سال آينده به اتمام مي‌رسد، اظهار کرد: تقريباً واحدهاي مسکن مهر بدون معارض در حال اتمام است.

وي با بيان اينکه حدود 50 هزار واحد مسکن مهر معارض دارد که در دادگاه‌ها هستند، تصريح کرد: براي اين تعداد بايد راي صادر شود و خارج از اراده ماست و تا راي قطعي صادر نشود کاري نمي‌توان در اين زمينه انجام داد.

وي يادآور شد: علاوه بر اين 117 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضي است و تا مشتري پيدا نشود نمي‌توانيم اين واحدها را تمام کنيم. با توجه به اينکه واحدهاي مسکن مهر از طريق تسهيلات بانکي و آورده مردم ساخته مي‌شود، براي اين تعداد واحد آورده مردم نيست که بخواهيم آنها را تکميل کنيم.

مهرآبادي با تاکيد بر اينکه کل شرايط مسکن مهر را حذف کرده‌ايم، گفت: به استان‌ها اعلام کرده‌ايم که مسکن مهر فاقد متقاضي ديگر هيچ شرطي از جمله متاهل بودن، نداشتن مالکيت شخصي و ... ندارد.