توصيه مشاوران املاک به خريداران

مطابق با آمار بانک مرکزي بيشترين سهم از معاملات انجام‌شده طي بهار سال جاري در شهر تهران به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع معادل 7/ 15 درصد اختصاص داشته است.
ضمن آنکه بالغ بر 56 درصد از معاملات واحدهاي مسکوني انجام شده در يک ماهه ارديبهشت در شهر تهران متعلق به واحدهاي مسکوني کمتر از 80 مترمربع است، کارشناسان و فعالان بازار مسکن پيش‌بيني مي‌کنند پرطرفدارترين متراژ براي خريد آپارتمان مسکوني در فصل جاري که بخش عمده‌اي از متقاضيان مصرفي بازار با استفاده از اهرم مالي تسهيلات صندوق يکم و وام‌هاي بدون سپرده در قالب اوراق بانک مسکن به بازار وارد مي‌شوند همين متراژ باشد.
به گزارش «دنياي اقتصاد» بررسي فايل‌هاي موجود در بخش خريدو فروش بازار مسکن در تهران نيز نشان مي‌دهد عمده قيمت‌هاي پيشنهادي مالکان براي فروش آپارتمان‌هاي موجود درهمين محدوده متراژ در فصل کنوني، براي متقاضياني که خود را به اهرم مالي تسهيلات خريد مسکن مجهز کرده‌اند مناسب است.
مشاوران مسکن در شهر تهران به ويژه در مناطق جنوبي و مرکزي شهر تهران مي‌گويند در حال حاضر تعداد زيادي از فروشنده‌ها که نتوانستند به دليل تفاوت قيمت پيشنهادي با قيمت واقعي منطقه ملک خود را به فروش برسانند، از اصرار بر قيمت اوليه پيشنهادي خود دست کشيده‌اند و ملک خود را با قيمت مناسب روانه بازار کرده‌اند.اين مشاوران املاک به خريداران مصرفي بازار توصيه مي‌کنند که به دليل ثبات نسبي قيمت‌ها در فصل جاري، با آگاهي از قيمت خريد و فروش ملک در منطقه موردنظر، به قيمت‌هاي پيشنهادي بالاي فروشنده‌ها تن ندهند.