علائم رونق ملايم غير تورمي در بازار مسکن مشاهده مي شود

تسنيم نوشت: معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اين که کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي مي تواند تحريک رشد اقتصادي و اشتغال را در کشور به همراه داشته باشد گفت: امسال علائمي از رونق ملايم غير تورمي در بازار مسکن مشاهده مي شود.
پيمان قرباني با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما درباره تصميم خودجوش بانک ها مبني بر کاهش نرخ سود سپرده بانکي از 18 به 15 درصد افزود: پيام اين اقدام ايجاد تطابق بيشتر ميان نرخ هاي سود با واقعيت هاي اقتصاد کلان است که آثار مثبتي را در جنبه مصرف و سرمايه گذاري در خانوارها و سرمايه گذاري بنگاه ها و فعالان اقتصادي در کشور دارد.
وي با بيان اينکه حفظ ارزش پول براي سپرده گذارش مهم است گفت: امرار و معاش از طريق سپرده گذاري در بانکها در هيچ جاي دنياي معمول و به نفع کشور نيست.
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: شرايط فعلي بازار مسکن ما به گونه اي است که ميان عرضه و تقاضا تعادل مطلوب و به ميزان کافي عرضه وجود دارد.
وي افزود: امسال علائمي از رونق ملايم غير تورمي در بازار مسکن مشاهد مي شود که مي تواند بسياري از فعاليت هاي وابسته را به حرکت وا دارد.
قرباني گفت: کاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات زمينه را براي تسهيل دوره رونق فراهم مي کند امّا دچار تلاطم يا افزايش و جهش قيمت نخواهيم شد همان گونه که کاهش نرخ سود از 20 به 18 درصد تأثير زيادي نداشته است.
وي گفت: با توجه به تک رقمي شدن نرخ تورم هنوز هم نرخ سود سپرده هاي بانکي بيشتر از 5 واحد درصد از تورم بالاتر است.
قرباني افزود: کاهش نرخ تورم ، نرخ رشد اجاره بها را هم در سال هاي آينده کم خواهد کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي و نظام بانکي در پي اين است تا حداکثر خدمت رساني را به توليد انجام دهد.
قرباني افزود: بانک مرکزي در دو سال اخير مؤسسات غير مجاز پولي و مالي را به حاشيه رانده است.
وي با بيان اينکه ‌علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده بايد نرخ سود تسهيلات هم کاهش يابد، گفت: بانک مرکزي در حال رصد بازار است و در آينده نزديک اين موضوع اتفاق خواهد افتاد.
قرباني افزود: بانک مرکزي در يک تا 2 جلسه آينده شوراي پول و اعتبار ،‌ گزارش لازم را به اين شورا ارائه خواهد کرد و تصميم لازم با رعايت همه ملاحظات اتخاذ خواهد شد و بانک مرکزي در اين جهت اقدم خواهد کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: اقتصاد ما بانک محور است و تأمين مالي خارجي و بازار سرمايه در سال هاي اخير محدوديت زيادي داشته و همه بار بر روي نظام بانکي بوده است.
قرباني افزود: با جهت گيري هاي بانک مرکزي، نتايج خوبي را شاهد خواهيم بود.
وي درباره تأثير کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي بر روي بازار ارز و طلا گفت: پيش بيني ما اين است که نرخ تورم سال 95، تک رقمي خواهد بود.
قرباني افزود: اکنون هم نرخ سودهاي سپرده بانکي به اندازه کافي جذابيت دارد و نرخ سود سپرده هاي بانکي منطقي تر شده است و تلاطم نخواهد داشت.
معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: به رغم کاهش قيمت نفت از 80 به 25 دلار در سال گذشته نرخ دلار در کشور ما فقط پنج و نيم درصد افزايش يافت و امسال هم در سه ماه يعني تا پايان خرداد نرخ ارز در مقايسه با پارسال 4 و 4 دهم درصد افزايش يافت.
قرباني افزود: امسال هم قيمت نفت و هم درآمدها و دسترسي بانک مرکزي به ذخاير ارزي اش بيشتر است بنابراين از همه جهت بانک مرکزي امسال از اقتدار بيشتري در بازار ارز برخوردار است.
قرباني گفت: بانک مرکزي در بازار ارز از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است بنابراين در اين بازار تلاطمي نخواهيم داشت.
وي افزود: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علي الحساب 18 درصد بود تعيين و سقف نرخ سود تسهيلات هم بر عهده بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است.
قرباني ادامه داد: ورود بانک مرکزي به نرخ سود تسهيلات و پايين آوردن آن، ميزان رعايت بانک ها در زمينه نرخ سود و سپرده ها را هم تقويت خواهد کرد و نظارت کافي هم خواهيم داشت.