ارزان شدن مسکن منافع سوداگران را به خطر مي‌اندازد

عصر ساختمان- کارشناس اقتصاد مسکن با تاکيد بر اين‌که دولت هيچ اقدامي در بخش مسکن انجام نمي‌دهد چون بيم ارزان شدن آن مي‌رود، گفت: با توجه به اين‌که سياستگذاران ذي‌نفع هستند، هيچ اقدامي در بازار مسکن صورت نخواهد گرفت.

به گزارش پايگاه خبري«عصرساختمان » به نقل از تسنيم ، افشين پروين‌پور با تاکيد بر اين‌که بيشترين مشکل اين دولت مربوط به مسائل سياسي است تا اقتصادي اظهار کرد:‌ معضلات کنوني بخش مسکن با اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران برطرف نمي‌شود، چراکه اصل قصه سياست‌گذران اين حوزه هستند که به نوعي در اين بخش ذي‌نفع به شمار مي آيند.

منافع مشاوران در گرو گران ماندن مسکن است
وي تصريح کرد: معاونان و مشاوران همگي داراي شرکت‌هاي متعدد ساختماني بوده و با بانکهاي خصوصي در ارتباط هستند، منافع اين گروه در گرو گران ماندن قيمت مسکن است.
وي با بيان اين‌که منافع اين گروه ايجاب مي‌کند عرضه مسکن افزايش نيابد، ادامه داد: در همه جاي دنيا مسکن با دخالت مستقيم دولت کنترل مي‌شود و هيچ کشوري را نمي‌توان يافت که دولت دخالتي در بازار مسکن نکرده باشد.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به محدود بودن نهاده زمين در کشور گفت: به همين دليل بايد در بخش زمين توزيع بهينه‌اي انجام شود، نهاده‌هايي از جمله مصالح ساختماني و... تاثير چنداني در افزايش قيمت مسکن ندارد، در واقع اين عدم دخالت درست دولت در بازار مسکن است که باعث نابساماني در اين حوزه شده است.
پروين پور با تاکيد بر اين‌که هر کسي هر کاري دلش بخواهد در مسکن انجام مي‌دهد، افزود: در حوزه مسکن منابع محدود است و سودداگران و دلالان انحصار انجام مي دهدند.
حفظ منافع سوداگران با طرح جامع مسکن
وي در بخش ديگري از سخنانش گريزي هم به طرح جامع مسکن زد و با مطرح کردن اين موضوع که طرح مذکور منافع سودداگران را حفظ مي‌کند، بيان کرد: بازنگري در آمار طرح جامع مسکن براي حفظ منافع سوداگران و ملاکان بزرگ مسکن است. با آ‌نکه اين کار در قالب علمي نوشته شده اما واقعيت آن است که در راستاي حفظ منافع سودداگران انجام شده است.
وي با تاکيد بر اين‌که بايد دولت به اين مسئله ورود پيدا کند، اظهار کرد: عده‌اي که مي‌خواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند مي‌گويند هر جايي دولت در بخش مسکن دخالت کار خراب شده است،‌اما اين درست نيست. دولت به عنوان حاکميت بايد از ابزارهاي قانوني از جمله ماليات براي کنترل بازار استفاده کند.
مسکن ارزان شود، بانکهاي خصوصي بدبخت مي‌شوند
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه با اشاره به اين‌که همه کسانيکه در بخش مسکن منافع دارند به شرکتهاي ساختماني و بانکهاي خصوصي مرتبط هستند، يادآور شد: يکي از عوامل مهمي که بانکها به واسطه آن در حال ورشکستگي هستند ورود به بخش ساختمان  و مسکن است و چنانچه به هر دليلي قيمتها در اين حوزه ارزان شود اين قبيل بانکها بدبخت مي‌شوند.
پروين پور با تاکيد بر اين‌که در بخش مسکن بايد به اصل مسئله توجه شود، گفت: تا زماني که اين دولت،‌ با اين وزير و مشاورانش باشند، وضعيت بازار مسکن همين است و بدتر نيز خواهد شد. در بدنه وزارتخانه کارشناسي نيست که بتواند راه حلي براي رفع رکود بازار مسکن ارائه دهد،‌آنها يا بلد نيستند يا اين‌که نرفته‌اند راه حل را پيدا کنند.
وي لازمه ساماندهي بخش مسکن را روي کار آمدن دولتي دانست که مديرانش در آن ذي‌نفع نباشند، تصريح کرد: متاسفانه وزراي دولت و  مشاوران وزير شرکتهاي متعددي دارند و به نوعي "بيزينس" آنها همين است.
ضررورت ورود سيستم اطلاعاتي به بيزينس برخي وزرا
وي ادامه داد: بايد سيستم اطلاعاتي وارد اين ماجرا شود که در اين صورت هم وزرا و هم وابستگان آنها ضرر کرده و دستشان رو مي‌شود. از سوي ديگر بايد از مشاوران جوان با تجربه در اين زمينه استفاده شود نه اين‌که افراد 70 ساله را براي وزارت انتخاب کرد.  افراد توانمندي باشند فساد اقتصادي نداشته باشند و بايد کاري انجام شود که به واسطه آن در مسير تقوا و عدالت گام برداشته شود.
وي در پايان اشاره اي هم به اقدامات دولت براي افزايش وام خريد مسکن کرد و گفت: اين کار فقط براي گران کردن مسکن است و متاسفانه بر خلاف تمام شعارها شفاف‌سازي در اين زمينه از بين رفته است.