بانک مسکن، فروش اقساطي و نسيه مسکن را تضمين مي کند

يک مسئول بانک مسکن، از طرح تضمين معاملات فروش اقساطي مسکن خبر داد که با اجراي آن، بانک مسکن به بانک عامل و ضامن در خريد و فروش نسيه بين خريداران و فروشندگان معرفي مي‌شود.

احمد پاک نيت مدير شعب بانک مسکن استان گلستان گفت: با اجراي اين طرح و براي اطمينان طرفين قرارداد، وصول اقساط از خريدار و تضمين معاملات نسيه را بانک تعهد مي‌کند.
به گفته وي، پس از انجام معامله بين خريدار و فروشنده در صورتي که با بررسي تکميلي مشخص شود که ملک مورد معامله، خريدار و فروشنده
حائز شرايط مدنظر بانک هستند، قراردادهاي مربوط بين فروشنده واحد مسکوني، خريدار و بانک، منعقد و بر اين اساس خريدار تعهد مي‌کند مطالبات فروشنده بابت قيمت فروش اقساطي واحد مسکوني را بصورت اقساط به بانک پرداخت کند.
پاک نيت ادامه داد: بانک مسکن نيز وجوه دريافتي را در زمان‌هاي مشخص به حساب فروشنده واريز کرده و فارغ از پرداخت يا عدم پرداخت اقساط از سوي خريدار، هر قسط در پايان ماه به فروشنده پرداخت مي‌شود.
وي، تقويت اعتماد و اطمينان بين خريداران و فروشندگان و افزايش زمينه رونق بخش مسکن و ساختمان از اهداف اجراي اين طرح است.