اولي‌ها از کدام در وارد خانه شدند؟

خانه اولي‌هايي که يک سال پيش در صندوق پس‌انداز مسکن يکم بانک مسکن ثبت نام کردند و حالا مي‌توانند دو برابر مبلغ سپرده خود را وام بگيرند ممکن است تعداد معاملات مسکن کل کشور را 8 درصد افزايش دهند.
خانه اولي‌هايي که يک سال پيش در صندوق پس‌انداز مسکن يکم بانک مسکن ثبت نام کردند و حالا مي‌توانند دو برابر مبلغ سپرده خود را وام بگيرند ممکن است تعداد معاملات مسکن کل کشور را 8  درصد افزايش دهند.

تاکنون 47 هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن يکم ثبت نام کرده‌اند که با اين تعداد ثبت‌نام نزديک به يک هزار ميليارد تومان پس‌انداز انجام گرفته است.

ماهيت صندوق پس‌انداز مسکن يکم اين است که به ميزان دو برابر پس انداز متقاضيان، تسهيلات داده مي‌شود که با پس انداز يک هزار ميليارد توماني که در صندوق پس‌انداز مسکن يکم انجام شده، دو هزار ميليارد تومان از سوي بانک تسهيلات داده مي‌شود.

اما کساني که قصد خريد خانه از اين طريق را دارند بايد يک سوم مبلغ وام را در بانک مسکن سپرده‌گذاري و پس از يک سال دو برابر آن را به اضافه مبلغ اوليه دريافت کنند. مثلا زوجين خانه اولي تهراني که مي‌خواهند وام 80 ميليوني دريافت کنند بايد 40 ميليون تومان در بانک سپرده بگذارند و پس از يک سال 80 ميليون تومان وام بگيرند که با 40 ميليون تومان خودشان 120 ميليون تومان مي‌شود.

سقف تسهيلات نيز بيشتر از 80 درصد قيمت خانه را پوشش نمي‌دهد و مابقي مبلغ را بايد خريدار تهيه کند. حداکثر مدت بازپرداخت تسهيلات نيز 12 سال است.

سقف فردي تسهيلات قابل اعطا بر روي هر واحد در شهر تهران 80 ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر جمعيت 60 ميليون تومان و ساير مناطق شهري معادل 40 ميليون تومان تعيين شده است.

حداقل متوسط موجودي در هر دوره 6 ماهه براي کسب سقف‌هاي تسهيلاتي 80 ميليون تومان، 60 ميليون تومان و 40 ميليون تومان، به ترتيب 13.5 ميليون تومان، 10 ميليون تومان و 6.7 ميليون تومان تعيين مي‌شود. بنابراين چنانچه سپرده‌گذاران اقدام به افتتاح حساب با حداقل‌هاي اعلام شده کرده و در طول مدت سپرده‌گذاري موجودي حساب خود را افزايش ندهند پس از شش دوره انتظار شش ماهه معادل سه سال مي‌توانند از سقف‌هاي تعيين شده بهرمند شوند.

دارندگان اين حساب قادر خواهند بود پس از گذشت حداقل 12 ماه (2 دوره) از تاريخ افتتاح حساب خود با رعايت متوسط موجودي‌هاي لازم، از سقف تسهيلات با سپرده طرح برخوردار شوند. بنابراين چنانچه سپرده گذاران شهر تهران قصد دريافت تسهيلات 80 ميليون توماني را داشته باشند بايد مبلغ 40 ميليون تومان، سپرده گذاران شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت جهت دريافت تسهيلات 60 ميليون توماني بايد مبلغ 30 ميليون تومان و سپرده گذاران شهرهاي کمتر از 200 هزار نفر جمعيت براي دريافت وام 40 ميليون توماني بايد مبلغ 20 ميليون تومان را به مدت يک سال در حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم سپرده‌گذاري کنند.

نرخ سود تسهيلات فروش‌اقساطي اعطايي از محل اين حساب معادل نرخ سود تسهيلات با سپرده در زمان اعطاي تسهيلات تعيين و با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار در حال حاضر 13 درصد است. نرخ سود تسهيلات احداث واحد مسکوني نيز در دوران مشارکت و بازپرداخت همانند نرخ سود تسهيلات خريد خانه (در حال حاضر 13 درصد) است.

تاکنون 47 هزار نفر در تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم ثبت نام کرده‌اند که پيش‌بيني مي‌شود هر ماهه 4 هزار نفر از اين تعداد وارد بازار مسکن شوند.

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اينکه از طريق صندوق پس‌انداز مسکن يکم در مجموع سه هزار ميليارد تومان تزريق منابع به بازار مسکن انجام مي‌شود، اظهار داشت: اين تسهيلات از دو جنبه براي بازار مسکن حائز اهميت است اول اينکه اين مبلغ به تدريج وارد بازار مسکن مي‌شود بنابراين اثرات تورمي کمي دارد.

وي افزود: دولت در اين تسهيلات درگير نشده است و بانک مسکن از محل سپرده متقاضيان و منابع داخلي خود اين تسهيلات را پرداخت مي‌کند.

مظاهريان اينگونه تسهيلات را سلامت‌ترين نوع مداخله در بازار مسکن دانست و گفت: اين يکي از برنامه‌هايي است که دولت براي بازار مسکن دارد تا به وسيله پرداخت تسهيلات، اثراتي را در بازار داشته باشد که باعث افزايش قيمت نشود.