راهکارهايي براي افزايش قدرت خريد خانه

مدير طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به مهم ترين مانع ورود تسهيلات مسکن در قالب پيش خريد به بازار مسکن، گفت: سند پلاک خريداري شده با استفاده از تسهيلات مسکن بايد در رهن بانک باشد که اين موضوع مورد استقبال پيش فروش کنندگان قرار نمي گيرد.
محمدحسن مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به اين سوال که آيا ايده‌اي مبني بر اين که بانک مسکن واحد مسکوني توليد و به مشمولان وام هاي 80 و 160 ميليون توماني عرضه کند، مطرح است، گفت: شرکتي تحت عنوان شرکت سرمايه گذاري مسکن زير نظر بانک مسکن در حوزه ساخت و ساز واحدهاي مسکوني فعاليت مي‌کند که مسکن را با قيمت هاي روز در بازار عرضه مي‌کند.
وي ادامه داد: در برخي از شهرها اين شرکت واحدهايي را براي عرضه به دريافت کنندگان وام‌هاي  80 و 160 ميليون توماني دارد.
مرادي با بيان اينکه استفاده از وام هاي 80 ميليون توماني مبتني بر پس انداز است، اظهار داشت: توصيه ما اين است که افراد در قالب پيش خريد از اين تسهيلات استفاده کنند.
مدير طرح و برنامه بانک مسکن تاکيد کرد: مشکلي که در حال حاضر در بازار مانع ايجاد کرده اين است که فروشندگان از پيش فروش مسکن استقبال نمي کنند چراکه افرادي از تسهيلات مسکن استفاده مي کنند بايد پلاک خريداري شده در رهن  بانک قرار دهد و پيش فروشندگان هم از اين موضوع معمولا استقبال نمي کنند.
وي افزود: با توجه به قيمت هاي بازار مسکن به طور قطع سپرده گذاري 40 ميليون توماني و تسهيلات 80 ميليون توماني براي خريد خانه در کلان شهرها کافي نيست و افراد بايد پس انداز هم داشته باشند در غير اين صورت افراد بايد به حداقل ها بسنده کنند.
مرادي اظهار داشت: البته راهکاري هم براي افرادي که توان پس انداز ندارند، وجود دارد آن هم اينکه خانه خريداري شده را وارد بازار رهن کنند و بر روي مبلغ رهن خانه هم در خريد حساب باز کنند و در اين صورت بلافاصله پس از خريد خانه، ملک را وارد بازار رهن و اجاره مي کنند و خودشان به اجاره نشيني ادامه مي دهند.
مدير طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: معاملات اين چنيني که افراد از پول رهن هم براي خريد خانه استفاده مي کنند رو به افزايش است و متقاضيان از ترکيب سپرده گذاري، تسهيلات و مبلغ رهن براي خريد خانه استفاده مي کنند.