5 عامل موثر بر نوسانات بازار جهاني ملک

براي سال‌ها، املاک تجاري يک دارايي جذاب براي سرمايه‌گذاران جهان بوده است. هرچند پيش‌بيني مي‌شود سال 2016 همچنان يک سال قدرتمند براي املاک و مستغلات باشد، نوسان بازارهاي مالي جهان باعث شده سرمايه‌گذاران در مورد ثبات آينده اين بازار نگران باشند.

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از بيزينس‌اينسايدر، به منظور درک بهتر نوسانات کنوني، ‌شرکت CBRE (يکي از بزرگترين شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و املاک تجاري دنيا) گزارشي از عوامل موثر بر نوسانات بازارهاي جهاني و تاثير آنها روي سرمايه‌گذاري املاک ارائه داده است.

چين
هر چند در دو دهه گذشته، رشد اقتصادي سريع چين به تقويت اقتصاد جهاني کمک کرده است، در سال‌هاي اخير اين کشور با کندي اقتصاد و ضعف ارز مواجه شده که موجب شده تا اين نگراني به وجود آيد که اين رکود، رشد و اقتصادهاي خارج از چين را تحت تاثير قرار دهد.

براي مقابله با اين رکود، سياست‌گذاران چيني به دنبال انتقال اقتصاد از سرمايه‌گذاري صنايع سنگين دولتي و صادرات به سمت رشد پايدارتر نظير بازارهاي سرمايه داخلي، کارآفريني بخش خصوصي و خدمات و مصرف خانوارها هستند. در حالي که اين گام‌ها در دراز مدت موجب تقويت تقاضاي املاک تجاري در داخل کشور خواهد شد، برخي معتقدند روي توانايي دولت براي تحريک اقتصاد تاثير منفي خواهد گذاشت.
 
نفت
کاهش قيمت نفت به معناي هزينه کمتر مصرف‌کنندگان در پمپ بنزين خواهد بود. اما براي سرمايه‌گذاران جهاني، افت قيمت نفت موجب شعله‌ور شدن نگراني‌هايي در ثبات بازار خواهد شد. افت شديد قيمت نفت موجب سقوط چشمگير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و ايجاد شوک در مناطق نفت خيز نظير عريستان و روسيه خواهد شد.

علي‌رغم رشد مجدد قيمت نفت، متخصصان بر اين عقيده‌اند که در آينده قيمت نفت مجددا به سطوح مشاهده شده در اواسط سال 2014 باز خواهد گشت. عواملي همچون بازگشت ايران به بازار و کاهش رشد تقاضا در چين و ديگر بازارهاي نوظهور به کاهش نوسانات بازار نفت کمکي نخواهد کرد.
 
نگراني‌هاي داخلي آمريکا
تصميم فدرال‌رزرو براي افزايش نرخ بهره در ماه دسامبر با عکس‌العمل مثبتي از سوي بازار سهام و بازارهاي اوراق قرضه مواجه و موجب رشد اقتصاد آمريکا شد.

نوسانات بازار سهام در چين، باعث شده تا 4 مرتبه افزايش نرخ بهره پيش‌بيني شده توسط فدرال‌رزرو در سال 2016 بسيار بلندپروازنه باشد. خوشبختانه، بازار سهام به خوبي بهبود يافته و متخصصان انتظار دارند تا فدرال‌رزرو تنها دو مرتبه در سال جاري نرخ بهره را افزايش دهد.
 
سياست
هر چند اندازه‌گيري اثرات اقتصادي سياست بسيار دشوار است، خطرات سياسي قدرت بيشتري براي کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران دارند. براي مدت زيادي اروپا به عنوان مامن املاک جهاني محسوب مي‌شد، ولي چالش‌هاي سياسي اخير (نظير ورود پناهجويان از آفريقا و خاورميانه، حملات تروريستي و همه‌پرسي ماه ژوئن در بريتانيا) باعث شده تا سرمايه‌گذاران برنامه‌ ديگري را براي سرمايه گذاري در اين قاره انتخاب کنند.

ارتباطات بيش‌ از حد
در حالي که سرمايه‌گذاران هيچ زماني تا اين حد به داده‌هاي مفيد دسترسي نداشته اند، اما ارتباطات بيش از حد به عنوان يک عامل موثر در ايجاد نوسان در بازارهاي جهاني شناخته شده است. دسترسي به مقادير وسيع اطلاعات بسياري از سرمايه‌گذاران را با نوسانان روزانه بازارهاي جهاني تنها گذاشته و يک طرز فکر ارتجاعي ايجاد کرده است. علاوه بر اين، آمار و اطلاعات، دسترسي به اطلاعات را دموکراتيزه کرده و يک سيستم ارتباطي ايجاد مي‌کند که پتانسيل نوسان سرمايه در دسترس را در مقياس جهاني تشديد مي‌کند.