کدام خانه‌هارا با کمتر از 40 ميليون تومان در تهران مي‌توان رهن کرد؟

بر اساس مشاهده واحدهايي که براي رهن و اجاره آگهي شده‌اند؛ واحدهاي زيادي به چشم مي‌خورند که رهن کامل آنها زير 40 ميليون تومان است.
پايين بودن توان اقتصادي مردم در اين روزها يکي از مهمترين عامل‌هاي ايجاد رکود در بخش مسکن است، چرا که بسياري از افراد در جامعه وجود دارند که نه تنها توان خريداري واحد مسکوني را ندارند، بلکه براي اجاره و رهن آن نيز با مشکل مواجهند.

بر اساس مشاهده واحدهايي که براي رهن و اجاره آگهي شده‌اند؛ واحدهايي به چشم مي‌خورند که رهن کامل آنها زير 40 ميليون تومان است. مسلماً اين واحدها براي آن دسته از افراد جامعه که توانايي پرداخت اجاره‌هاي ماهانه سنگين و تهيه وديعه‌هاي رقم بالا را ندارند مناسب‌تر است. اکثر اين واحدها به دليل پايين بودن متراژ، واقع بودن در طبقه زيرهمکف و... با قيمتي پايين‌تر از ساير واحدهاي آن محله اجاره داده مي‌شوند.

براي مثال واحدي 85متري در محله جنت‌آباد با رهن کامل 40 ميليون تومان آگهي شده است که دليل پايين بودن وديعه اين واحد مسکوني در مقايسه با ساير واحدهاي مسکوني موجود در اين محله واقع بودن اين واحد در طبقه زيرهمکف است. همچنين واحد 42متري ديگري در بزرگراه رسالت به دليل واقع بودن در طبقه زيرهمکف با قيمت 42 ميليون تومان رهن کامل آگهي شده است.

اما در ميان اين فايل‌هاي موجود ارزان‌ترين مربوط به واحدي 42متري در خيابان امين جشنواره است که رهن کامل آن معادل 12 ميليون تومان اعلام شده است. همچنين واحد 30متري ديگري در بزرگراه بعثت با وديعه 18ميليوني آگهي شده است.