نفت بالا برود اقتصاد مسکن راه مي‌افتد

يک کارشناس مسکن گفت: اگر درآمدهاي نفتي افزايش يابد و سيستم بانکي از پرداخت سودهاي بالا دست بردارد مي‌توان به رونق مسکن اميدوار بود.
محمدمهدي مافي اظهار کرد: اگر مشکل نرخ‌هاي بانکي حل نشود بخش مسکن هيچ‌گاه از رکود درنمي‌آيد. اين ميزان حجم نقدينگي با بهره‌هاي بالا ضداشتغال است که اشتغال را در همه بخش‌ها از جمله بخش پيشتاز مسکن تحت تاثير قرار داده است.

وي افزود: دولت مي‌گويد ما دوست نداريم کاهش سود، دستوري باشد ولي به نظر من اين پاک کردن صورت مساله است. دولت بسيار قوي است و بخش‌هاي اقتصادي در مقابل آن بسيار ضعيف هستند. لذا دولت مي‌تواند با سياست‌هايي که صورت مي‌دهد بخش خصوصي را در راستاي اهداف ملي هدايت کند.

اين کارشناس مسکن، نبود تناسب الگوي توليد با توان خريد و هم‌چنين نبود نقدينگي در بخش عرضه و تقاضاي موثر را از ديگر مشکلات بخش مسکن عنوان و تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد دولت بدون توجه به مسائل مهمي همچون اصلاح سيستم بانکي، تنها با ساده‌انگاري به مسائل جزئي همچون افزايش وام فکر مي‌کند که با اين اقدامات نمي‌توان به رونق مسکن در آينده‌ي نزديک اميدوار بود.

وي گفت: مردم حساب مي‌کنند اگر به جاي خريد مسکن پولشان را به بانک بسپارند در عرض چهار سال دو برابر مي‌شود. اين منجر به خروج سرمايه‌ها از بخش‌هاي توليدي از جمله توليد مسکن شده و به اعتقاد من اين مساله براي دولت‌هاي بعدي تبديل به بحران مي‌شود.

مافي خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده در مواقعي که فروش نفت بالا مي‌رود بخش‌هاي اقتصادي راه مي‌افتند. اما هم‌اکنون به دليل کاهش قيمت نفت، دولت قادر به پرداخت بدهي خود به پيمانکاران بخش خصوصي نيست و طبعاً به اين پروژه‌ها ورود نمي‌کند. تا زماني که اين وضعيت ادامه دارد رکود از بخش مسکن رخت برنمي‌بندد. لذا اگر دولت بودجه لازم را به بخش‌هاي عمراني ارايه بدهد و در کنار آن بخش توليد را تقويت کند، مي‌توان به راه افتادن بخش مسکن اميدوار بود.

اين کارشناس مسکن، نتايج طرح جامع مسکن به عنوان آخرين تحليل وضعيت مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازي ارايه شده نشان مي‌دهد نياز به مسکن هنوز در کشور وجود دارد. اما در شرايط فعلي بسياري خانواده‌ها نمي‌توانند مسکن ايده‌آل خود را تهيه کنند. بنابراين به مسکن فرودست قانع شده‌اند. اين نشان مي‌دهد که نياز مسکن وجود دارد اما نياز موثر وارد بازار نمي‌شود.

وي با بيان اينکه مشکل تشکيل خانواده در کشور ما معضلي است که بايد فکري براي آن کرد، افزود: يکي از ملزومات تشکيل خانواده توانايي تامين مسکن چه در بازار اجاره و چه در بازار خريد است اما متاسفانه چون توان خريد نيست، تشکيل خانواده اتفاق نمي‌افتد که قطعاً در آينده مي‌تواند معضلات اجتماعي براي کشور ايجاد کند.