عمر مفيد ساختمان‌ها در کشور پايين است

رئيس مرکز تحقيقات راه مسکن و شهرسازي گفت: ارزيابي علمي فناوري‌هاي نو به ما فرصت مي‌دهد روش‌هاي جديدي براي ورود تکنولوژي به عرصه ساختمان را تسهيل کنيم. به گزارش بنانيوز(BanaNews.ir)،دکتر محمدشکرچي‌زاده اظهار کرد: کشور ما از نظر پايداري ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصرف انرژي و عمر مفيد ساختمان‌ها آسيب‌پذير است که اين موارد، ضرورت حرکت به سمت استفاده از فناوري‌هاي نوين و فاصله گرفتن از روش‌هاي سنتي را بيشتر مي‌کند.
رئيس مرکز تحقيقات راه مسکن وشهرسازي با بيان اينکه تاريخ مهندسي در کشور ما به هزاره‌هاي گذشته بر مي‌گردد، گفت: افتخارات مهندسي سرزمين ايران در ساختمان‌هايي نظير پاسارگاد، تخت جمشيد، چغازنيبل و يا حفاري قنوات مختلف و متعدد نشان‌دهنده پيشتازي پشتيبان ما در اين زمينه است.
شکرچي‌زاده مهندسان امروز جامعه را ميراث داران سرمايه هاي گران‌قدر گذشتگان خواند و گفت: بايد باحفظ دستاوردهاي ارزشمند از روش‌هاي نو در ساخت‌وساز استفاده کنيم و ميزان بهره‌وري در حوزه ساختمان را افزايش دهيم. اين مقام مسئول با ابراز تاسف از وضعيت کنوني ساخت‌وساز در کشور، افزود: با وجود تدوين مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي متعدد، شاهد رعايت نکردن آنها هستيم که اين امر مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌هاي فراوان انجام شده در عرصه ساخت‌وساز را هدر دهد. وي خاطرنشان کرد: 40 درصد سرمايه و اندوخته ملي کشور در حوزه ساختمان مصرف مي‌شود و هر حرکتي که توجه به فناوري‌هاي نو و ميزان بهره‌وري در اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها را بهبود بخشد، به عنوان يک رسالت ملي محسوب مربوط است.