جزئيات برنامه دولت براي خروج غيرتورمي مسکن از رکود

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اجراي سياست‌هاي خروج از رکود مسکن، گفت: وقتي خريد و فروش مسکن بر پايه سيستم تسهيلات و پس انداز باشد، بر کاهش تورم اثر گذار است.
حامد مظاهريان در خصوص راهکارهاي خروج غيرتورمي مسکن از رکود، گفت: سياست ما مبتني بر بازار رهن و پس انداز است بنابراين وقتي خريد و فروش مسکن بر پايه سيستم تسهيلات و پس انداز باشد، اثرات کاهشي بر تورم داشته و اقتصاد سالمي را به وجود مي‌آورد.

وي با بيان اينکه در نتيجه اجراي چنين سيستمي، مسکن از رکود خارج شده و تورمي را هم در اين بخش نداريم، افزود: ابزارهاي تامين مالي که تاکنون پيش بيني شده براي اجراي اين سياست است، چرا که ما براي خروج از رکود نياز به سرمايه گذاري داريم؛ به همين منظور هم براي طرف عرضه و هم براي تقاضا ابزارهاي مالي پيش بيني شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم و دريافت وام از محل اوراق تسه، گفت: اين تسهيلات براي افزايش توان مالي در طرف تقاضا تعريف شده تا توان اقتصادي متقاضيان را افزايش دهد.

مظاهريان به برنامه‌هاي افزايش تمايل سرمايه گذاران براي ورود به بازار مسکن اشاره کرد و افزود: وام 150 ميليون توماني ساخت مسکن هم که از سوي بانک مسکن اعلام شده، شرايط تامين مالي را براي پروژه هاي بخش مسکن فراهم مي‌کند که پيشنهاد جذابي براي سرمايه گذاران بخش مسکن است.

براساس مصوبه هيات مديره بانک مسکن، سازندگان و شرکت‌هاي انبوه‌سازي که اقدام به ساخت مسکن با تکنولوژي جديد کنند، تسهيلات ساخت مسکن بدون سپرده انجام خواهد شد، بنابراين اگر سازنده‌ها تکنولوژي را وارد ساخت و ساز کنند که موجب صرفه‌جويي در انرژي شود تا سقف 150 ميليون تومان نيز تسهيلات پرداخت مي‌شود.

اين اقدام براي اولين بار است که در تهران، شيراز، کرج، مشهد، اهواز و اصفهان انجام خواهد شد، يعني اگر سازنده‌ها قصد دارند اقدام به ساخت با تکنولوژي جديد کنند، 130 ميليون تومان و اگر اقدام به واردات تکنولوژي جديد به کشور کنند که موجب بهره‌وري انرژي شود تا سقف 150 ميليون تومان نيز تسهيلات بدون سپرده پرداخت خواهد شد.