سايه رکود مسکن در شهرهاي جديد، کاهش شديد قيمت‌ها در اطراف تهران

رکود سنگين بازار مسکن در شهر تهران موجب شده که شهرهاي جديد هم از رونق بيفتند و خريد و فروش در اين شهرها به پايين‌ترين حد خود برسد.
بازار مسکن شهر تهران يکي از اثرگذارترين بازارهاي مسکن در کشور به شمار مي‌رود به طوري که گونه اتفاقي در اين بازار به طور مستقيم بر وضعيت مسکن شهرهاي ديگر اثرگذار است و به سرعت مي‌تواند تغييرات زيادي را در ديگر شهرها به وجود بياورد. به خصوص اين تاثير را مي‌تواند در شهرهاي جديد اطراف تهران ديد که متاثر از بازار مسکن شهر تهران هستند.

براين اساس، شهرهاي جديد اطراف تهران در چندسال گذشته تحت تاثير رکود بازار مسکن تهران قرار گرفته‌اند و به شدت در رکود قرار دارند به طوري که خريد وفروش مسکن در اين شهرها با کندي بيشتري انجام مي‌گيرد و حتي مي‌توان گفت متقاضيان کمي هم در اين شهرها حضور دارند.

در واقع جهش قيمت مسکن در کنار ساخت و ساز مسکن مهر، رونق زيادي به اين شهرها داده بود و متقاضياني که سطح درآمدي کمتري داشتند به اين شهرها رفته و به دنبال خريد خانه بودند حتي شرايط به گونه‌اي پيش مي‌رفت که بنگاه‌هاي املاک از اين بازار داغ مسکن استفاده کرده و پيشنهاد فروش واحدهاي مسکن مهر را به پيش خريداران دادند.

پيش خريداران مسکن مهر حتي اقدام به فروش امتياز کردند و امتيار مسکن مهر تا رقم ?? ميليون تومان هم در شهرهاي جديد اطراف تهران به فروش مي رسيد و بازار داغي را براي بنگاه هاي املاک به وجود آورده بود اما همه اينها به يکباره رنگ باخته و نه تنها کسي امتياز مسکن مهر را نمي خرد بلکه واحدهاي آن هم به سختي فروش مي‌رود.

اين در حالي است که وزير راه و شهرسازي در ابلاغيه‌اي خريد و فروش مسکن مهر را آزاد کرد، موضوعي که در سال‌هاي پيش از آن به صورت غيرقانوني انجام مي‌گرفت و در اين بين، بسياري از خريداران متضرر شده بودند. اما پس از آزاد شدن خريد و فروش، تمايل زيادي در بازار مسکن براي خريد وفروش نبود.

از سوي ديگر تکميل نشدن خدمات زيربنايي و روبنايي مسکن مهر هم از ديگر مواردي است که خريد و فروش آن را از سکه انداخته و مردم ديگر تمايلي به خريد اين واحدها از خود نشان نمي‌دهند بنابراين رکود سنگيني در شهرهاي جديد اطراف تهران وجود دارد که دامن‌گير مسکن مهر هم شده است.

رکود سنگين در شهرهاي جديد
اين شرايط باعث شده که حتي در ميان آگهي‌هاي خريد و فروش مسکن، کمتر اثري از واحدهاي شهرهاي جديد اطراف تهران باشد که نشان مي‌دهد متقاضي خريد و فروش اين واحدها وجود ندارد و يا اينکه در حد بنگاه‌هاي املاک در سطح شهر باقي مانده است. در حالي که در سال‌هاي گذشته پاي ثابت آگهي‌هاي فروش املاک بود.

براين اساس، ايرج رهبر يکي از اعضاي انجمن انبوه‌سازان استان تهران با تاييد اين موضوع، گفت: رکود بازار مسکن در تهران، تاثير زيادي را در شهرهاي جديد گذاشته و کاهش قيمت بسياري را داشته است.

وي با بيان اينکه در حال حاضر به طور رسمي خريد و فروش مسکن مهر انجام نمي‌گيرد، افزود: البته به صورت غيررسمي در بنگاه‌هاي املاک، خريد و فروش مي‌شود اما در مجموع متقاضيان بسيار کمتري نسبت به سال‌هاي گذشته براي خريد مسکن در شهرهاي جديد وجود دارد.

همچنين يکي از مشاوران املاک در اين شهر، با بيان اينکه قيمت مسکن در شهر پرديس به شدت کاهش يافته است، اظهار داشت: قيمت‌ها نسبت به سال هاي گذشته، تغيير زيادي داشته، ضمن آنکه استقبال از خريد هم کم شده است.

اين فعال بازار مسکن با اشاره به اينکه خريد مسکن مهر از واحدي 34 ميليون تومان هم وجود دارد، گفت: قيمت واحدها به شدت کاهش يافته و همين موضوع يکي از نشانه هاي رکود در بازار مسکن شهرهاي جديد است.