در کدام مناطق تهران مي‌توانيد خانه‌هاي زير قيمت بازار خريداري کنيد؟

در ميان آگهي واحدهاي فروشي در شهر تهران، واحدهاي آپارتماني مشاهده مي‌شود که گاهي قيمت فروش آنها بسيار پايين‌تر از ساير ملک‌هاي مشابه آن منطقه است.
به گزارش اقتصادنيوز، با نگاهي به فايل‌هاي آگهي خانه‌هاي فروشي در شهر تهران، واحدهايي مشاهده مي‌شود که گاهي قيمت فروش آنها بسيار پايين‌تر از ساير ملک‌هاي مشابه آن منطقه است.

براي مثال واحدي 115متري و سه سال ساخت در محله هنگام با قيمت هر مترمربع يک ميليون و 560 هزار تومان به فروش مي‌رسد، اين در حالي است که يکي از مشاوران املاک در اين محله مي‌گويد حداقل قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در اين محله 2.5 ميليون تومان است.

او در ادامه بيان کرد: گاهي اوقات واحدهايي به دليل نقاط ضعف‌شان با قيمتي بسيار ارزان‌تر به فروش مي‌رسند و واحدي هم که هر مترمربع از آن يک ميليون و 560 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است دو نقطه ضعف دارد، يکي که بسيار هم مسئله قابل توجهي به شمار مي‌رود، سند ملک است، چرا که اين واحد داراي قولنامه است و سند شخصي ندارد، موضوع دوم نيز واقع شدن واحد مسکوني در طبقه زيرهمکف است که از ارزش ملک مي‌کاهد.

واحدهاي زياد ديگري در مناطق مختلف تهران نيز وجود دارند که به دلايل مختلف از جمله قولنامه‌اي بودن، واقع شدن واحد در طبقه زيرهمکف، قديمي بودن ملک، نياز فوري مالک به پول و حتي نداشتن پارکينگ يا نورگير مناسب با قيمتي ارزان‌تر به فروش مي‌رسند.