10 نکته قابل تامل آخوندي درباره مسکن ، رژيم پس‌انداز مسکن را از بين بردند، فغان از آسيب‌هاي شعار با 500 هزار تومان مي‌توان خانه‌دار شد


عباس آخوندي بيان کرد: متأسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم با اين شعار عام پسند که نيازي به پس‌انداز براي خانه‌دار شدن نيست با 500 هزار تومان مي‌توان خانه‌دار شد، رژيم پس‌انداز از بين رفت و در اواخر دهه 80 شاهد اضمحلال رژيم پس‌انداز مسکن و تشويق سياست مصرف مسکن بدون پس‌انداز بوديم.
به گزارش اقتصادنيوز، عباس آخوندي که در گردهمايي مديران ارشد و رؤساي شعب بانک مسکن سخن مي‌گفت از اضمحلال رژيم پس‌انداز مسکن گلايه کرد و متذکر شد: متأسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم با اين شعار عامه پسند که نيازي به پس‌انداز براي خانه‌دار شدن نيست با 500 هزار تومان مي‌توان خانه‌دار شد، رژيم پس‌انداز از بين رفت که در اواخر دهه هشتاد شاهد اضمحلال رژيم پس‌انداز مسکن و تشويق سياست مصرف مسکن بدون پس‌انداز بوديم.در حالي که مصرف بدون پس انداز مسکن در اقتصاد حتما تورم دارد و سياست شکست‌خورده‌اي در تمام دنيا داشته است. نه تنها در بخش مسکن بلکه در هر حوزه‌اي در تمام دنيا اين تجربه وجود دارد که توليد انبوه آن کالا بدون سيستم پس‌انداز به تورم انجاميده است.

آن طور که فارس گزارش داده، وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه توسعه بر پس‌انداز متکي است، گفت: مگر مي‌شود بدون پس انداز توسعه داشت؟ اما با شعار پوپوليستي گفتند که نياز به پس انداز نيست و در اواخر دهه 80 هيچ سياست پس‌اندازي را مشاهده نمي‌کنيم. شعار خانه‌دار شدن بدون نياز به پس‌انداز براي اخذ رأي جذاب است اما در اوايل دهه نود تورم‌هاي بالاي 40 درصد و افزايش 9 برابري قيمت مسکن در تهران براي يک آپارتمان معمولي از نتايج همين شعار بود.

 10 نکته قابل تامل سخنان آخوندي درباره مسکن را در جدول اقتصادنيوز مشاهده مي‌کنيد.