500 ميليارد تومان حداقل سرمايه راه‌اندازي ليزينگ مسکن

مديرعامل هلدينگ مالي بانک مسکن با اعلام اينکه حداقل سرمايه براي راه‌اندازي ليزينگ مسکن 500 ميليارد تومان است، گفت: در حال حاضر شرکت ليزينگ بانک مسکن هيچ گونه فعاليتي ندارد.
مصطفي ازگلي با بيان اينکه نمي‌توان آينده خوبي براي صنعت ليزينگ مسکن متصور شد، اظهار کرد: شرکت ليزينگ بانک مسکن در حد يک شرکت کاغذي ثبت شده باقي مانده است و هيچ گونه فعاليتي ندارد؛ ضمن اينکه مجوز اخير بانک مرکزي براي فعاليت ليزينگ مسکن نيز نتوانست مجوزي براي آغاز فعاليت آن باشد.

وي يادآور شد: ‌بعيد مي‌دانم با توجه به بالا بودن هزينه راه‌اندازي ليزينگ در حوزه مسکن و همچنين طولاني بودن زمان بازپرداخت اقساط و بازگشت سرمايه به اين نوع شرکت‌ها، مجوز اخير بانک مرکزي براي آنها نيز جذابيتي داشته باشد. به خصوص که تهيه حداقل سرمايه ليزينگ مسکن براي آنها امکان‌پذير نيست.

وي حداقل سرمايه مورد نياز براي راه‌اندازي ليزينگ مسکن را 500 ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: تهيه اين سرمايه براي شرکت‌هاي ليزينگي غيربانکي نه امکان‌پذير و نه به صرفه است.