طرح وديعه مسکن براي دانشجويان متاهل اجرا مي شود

رييس صندوق رفاه وزارت علوم گفت: به متاهلين وام وديعه مسکن ارائه مي شود که مقدار و شرايط اين وام در سطح استان ها و شهرهاي مختلف کشور متفاوت است .
مهندس ذوالفقار يزدان مهر رييس صندوق رفاه دانشجويي در گفت و گو باخبرنگار حوزه دانشگاهي  گروه علمي پزشكي باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر از بين خوابگاه هاي موجود در کشور تعداد خوابگاههايي که براي متاهلين در نظر گرفته شده است بسيار کم است.

وي ادامه داد: به متاهلين وام وديعه مسکن داده مي شود که مقدار و شرايط اين وام در سطح استان ها و شهرهاي مختلف کشور متفاوت است اما در حال رايزني هستيم که از ظرفيت مسکن مهر استفاده شود و در اختيار دانشگاه ها اين ظرفيت ها قرار داده شود.

يزدان مهرافزود: افراد از طريق دانشگاه هاي در حال تحصيل خود مي توانند از ميزان اين هزينه ها مطلع شوند.

رييس صندوق رفاه دانشجويان با اشاره به بحث اعتبارات لازم براي خوابگاه ها و رضايت از اين بخش اظهار داشت: در بحث خوابگاه ها قطعا رضايت کامل را نداريم و تا رسيدن به نقطه مطلوب در حدود 700 ميليارد تومان حداقل کمبود اعتبار داريم. ما براي تجهيز و تعمير اساسي خوابگاه ها نيز با 550 ميليارد تومان کمبود اعتبار مواجه هستيم که با استفاده از نهادهاي عام المنفعه و... درصدد پوشش دهي مناسب تلاش مي کنيم.

وي خاطر نشان کرد: در شرايط فعلي بيشتر خوابگاه ها در اختيار مجرد است که اين خوابگاه ها با مشکلات عديده اي مواجه هستند که با توجه به اين شرايط قرار دادن بيشتر اين ظرفيت به مجردها طبيعي است.