پيش بيني يک کارشناس از آينده قيمت مسکن

بخش مسکن اقتصادنيوز به نقل از يک کارشناس بازار مسکن پيش‌بيني کرد که رکود حاکم بر بازار مسکن حداقل تا يک سال آينده ادامه يابد.
ابوالحسن ميرعمادي بيان کرد: از نظر من رکود حاکم بر بازار مسکن حداقل تا يک سال آينده وجود خواهد داشت، به اين دليل که مردم هنوز به آن اميدواري که بتوانند کاري و درآمدي داشته باشند نرسيده‌اند تا يک سري تعهداتي در قبال بانک يا هر موسسه ديگري که تسهيلات مي‌دهند بدهند و اين موضوع بسيار مشکل خواهد بود، يعني اينکه اکنون بزرگ‌ترين نگراني مردم کار است.

او در ادامه افزود: موضوع بعدي نقدينگي است؛ با توجه به اينکه سازمان‌هاي دولتي به شرکت‌ها و... بدهکار هستند نقدينگي وجود ندارد، اينها قدرت اقتصادي ندارند که بتوانند حرکتي کنند، اين است که از نظر من حداقل تا يک سال ديگر رکود خواهد بود.

اين کارشناس مسکن در رابطه با وام مسکن اظهار کرد: اينکه وام مسکن را با چه نرخي در اختيار مردم قرار مي‌دهند موضوع بسيار مهمي است، آيا کسي که تعهد مي‌کند اين وام را به جواني دهند، اين را نمي‌گويد که بايد ماهانه هم اقساطي را پرداخت کند، چگونه؟ از کجا؟ با چه کاري؟ بعد با چه نرخي بايد اين وام را برگرداند، مشکل تسهيلات بانکي در ايران مساله نرخ‌هايي است که بانک‌ها دارند. حساب کنيد کسي که اين وام را دريافت مي‌کند چگونه مي‌خواهد آن را برگرداند و کاملا مشخص است که برگرداندن اين وام نياز به يک تامين مالي و نياز به يک کاري دارد که بتواند اين وام را با سودش برگرداند، يعني از نظر من مولفه اصلي، ايجاد شغل، کار و اميدهايي است که دولت گفته و تا اينها تحقق پيدا نکند مردم مي‌ترسند که تعهدات مالي را در رابطه با مسکن يا هر چيزي ديگري داشته باشند، يعني خيلي مهم است که بدانند که مي‌توانند اين پول را برگردانند.

اين کارشناس افزود: مساله ديگر در اين روزها اين است عده‌اي که مثلاً در سال گذشته مسکن خود را 305 ميليون تومان خريده‌اند اکنون بايد 280 ميليون تومان بفروشند، اين نشان مي‌دهد که قيمت مسکن کاهش داشته است، اما اگر بخواهند تعهدات خود را به بانک پرداخت کنند، مسلماً بانک سودش را مي‌خواهد، بنابراين اين هم يک مساله است و از نظر من مبدا تمامي اين نوسانات همان نبودن شغل است.

او در ادامه بيان کرد: کساني که پول دارند، پول‌شان را در بانک مي‌گذارند و اين موضوع هنوز حل نشده است، انشاالله با توجه به اميد و وضعيت مناسب اقتصادي که در جامعه به وجود آمده، گردش پول نيز به وجود مي‌آيد چرا که مهم گردش پول است و ما هنوز گردش پولي را نمي‌بينيم، مطمئناً پول‌هايي وجود دارد، اما اين پول‌ها خوابيده و گردش ندارد.