وام‌هاي جديد خريد مسکن مناسب چه قشري است؟ چالش پرداخت اقساط وام‌ها

بخش مسکن مهر نوشت: در حالي افزايش وام مسکن تا رقم 160 ميليون تومان فعالان بازار مسکن را نسبت به رونق در اين بازار اميدوار کرده اما پرداخت اقساط اين نوع وام از توان قشر زيادي از متقاضيان بيشتر است.
سرانجام شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف وام مسکن مواففت کرد و رقم اين تسهيلات را براي صندوق پس انداز مسکن يکم به 180 ميليون تومان و حساب ممتاز مسکن به 100 ميليون تومان افزايش داد.
در واقع اين افزايش رقم تسهيلات از دو سال پيش پيگيري شد و رقم وام مسکن در دوسال گذشته به رقم 100 ميليون تومان رسيد که رقم قابل توجهي براي کمک هزينه خريد مسکن به شمار مي‌رود؛ هرچند که پيش از اين خبرهايي مبني بر افزايش وام مسکن به 120 ميليون تومان براي سال آينده مطرح شده بود.
در دو سال گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازي همواره معتقد بودند که رقم تسهيلات وام مسکن بايد تا 80 درصد از قيمت خريد مسکن را پوشش دهد در حالي که وام‌هاي مسکن تا آن زمان نتوانسته بودند، انتظارات را در اين بخش برآورده کنند. پس از افزايش جهشي قيمت‌ها در سال 1391 که ناگهان قيمت‌ها چندين برابر شد، وام مسکن نمي‌توانست تاثيري را در قدرت خريد متقاضيان داشته باشد، به همين جهت تلاش‌هايي براي افزايش سقف اين وام آغاز شد.
هرچند که باتوجه به قيمت مسکن بايد سقف وام افزايش مي‌يافت اما موضوع پرداخت اقساط اين وام‌ها يکي از موضوعاتي است که دربرگيري آن را با چالش مواجه مي‌کند چرا که پرداخت اقساط آن تقريبا از توان عهده قشر بزرگي از متقاضيان مسکن، خارج است.
براين اساس، مسئولان بانک مسکن اعلام کرده اند که اقساط وام 180 ميليون توماني صندوق پس انداز مسکن يکم در حدود دو ميليون تومان خواهد بود و شرايط زوجين براي پرداخت اين اقساط هم بررسي مي شود، بنابراين به نظر مي رسد که به دليل رقم بالاي اقساط اين وام و همين طور ضرورت سپرده گذاري يکساله براي دريافت آن، موجب استقبال محدود متقاضيان شود.
همچنين تسهيلات وام 100 ميليون توماني مسکن هم اگر با رقم کنوني پرداخت اقساط اين تسهيلات مقايسه شود، بايد رقمي بيش از يک ميليون تومان و 600 هزار تومان باشد، چرا که هم اکنون پرداخت اقساط وام 45 ميليون توماني مسکن براي متقاضيان ماهانه حدود 800 هزار تومان است، بنابراين وام 100 ميليون توماني به طور حتم رقمي در حدود 2 برابر خواهد بود.
گام بعدي؛ کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي
جامعه هدف اين نوع سهيلات، به طور حتم قشر بزرگي از متقاضيان مسکن را در برنمي‌گيرد و تعداد محدودتري از مردم توانايي پرداخت اين اقساط را دارند؛ هرچند که حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به تازگي اعلام کرده است که اهداف بعدي دولت يازدهم و وزارت راه و شهرسازي کاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش زمان بازپرداخت اقساط است. به گفته وي بانک مسکن به عنوان بانک عامل اعطاي اين تسهيلات بايد اين دو فاکتور را نيز براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در تسهيلات مسکن لحاظ کند.
مظاهريان اعلام کرد که دولت در نظر دارد مردم تا 50 درصد ارزش مسکن را وام دريافت کنند و در شوراي پول و اعتبار براي نخستين بار سقف وام مسکن تا سقف 100 ميليون تومان براي خريداران عادي و 160 ميليون تومان براي زوجين شاغل خانه اولي افزايش داد که هدف اعطاي وام تا 50 درصد ارزش ملک با اين اقدام شوراي پول و اعتبار محقق شد.
وي گفته است: در واقع وزارت راه و شهرسازي مي‌خواهد با استفاده از نظريات بخش خصوصي، رقم وام مسکن را براي سال آينده افزايش يابد تا علاوه بر افزايش قدرت خريد متقاضيان واقعي، بازار مسکن هم تکاني خورده و تغييراتي را در جهت مثبت داشته باشد؛ هرچند که بخش خصوصي معتقد است وام مسکن براي سال آينده بايد تا رقم 150 ميليون تومان هم افزايش پيدا کند.
مظاهريان اين اقدامات را سبب ورود متقاضيان واقعي به بازار مسکن عنوان و بيان کرد: در گذشته سوداگران مسکن را براي سفته بازي و سودآوري مي‌ساختند در حالي که با اين مصوبات جديد شوراي پول و اعتبار هدف مذکور در قانون اساسي مبني بر حق هر خانوار ايراني براي دسترسي به مسکن مناسب محقق خواهد شد.
براساس اين گزارش، حسام عقبائي رئيس صنف مشاوران املاک با اشاره به اينکه افزايش وام فرصت خوبي را در بازار مسکن به وجود مي آورد تا از رکود خارج شود، گفت: اختصاص وام به هريک از زوجين فرصت خوبي را فراهم مي‌کند، ضمن آنکه سود 14 درصدي و کاهش اين سود بسيار به رونق بازار مسکن کمک مي کند.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک با اشاره به اينکه اميدواريم رقم سود کاهش بيشتري پيدا کند، افزود: افزايش ارقام وام مسکن تاثير زيادي را بر متقاضيان طبقه متوسط و رو به پايين جامعه دارد و اگر رقم سود تسهيلات کاهش پيدا کند امکان حضور افراد بيشتري در بازار مسکن است ضمن آنکه اين تسهيلات يکي از راهکارهاي اساسي براي خروج از رکود است.
وي، رکود دو سال اخير را در 30 سال گذشته بي سابقه دانست و گفت: اميدواريم که با اين مصوبه، در 6 ماهه ابتداي سال 95 شاهد رشد خوبي در بخش مسکن باشيم و اين بازار به تدريج از رکود خارج شود، البته تا پيش از اين هم پيش بيني مي‌شد که در نيمه دوم سال 95 رونق داشته باشيم اما با اين مصوبه به 6 ماهه ابتداي سال آينده اميدواريم.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاک با بيان اينکه با توجه به اختصاص اين وام ها پيش بيني مي‌شود که خانه‌هاي کوچک رونق بيشتري پيدا کند، افزود: پيش بيني مي‌شود که خريد و فروش در خانه‌هاي کوچک افزايش بيشتري پيدا کند ضمن آنکه در ساير واحدها هم رونق اتفاق مي‌افتد.
در حالي که افزايش رقم وام‌هاي مسکن خبر خوشي براي فعالان بازار مسکن به شمار مي رود اما تعداد زيادي از متقاضيان عنوان مي‌کنند که توانايي پرداخت اقساط آن را ندارند. در اين خصوص يکي از متقاضيان مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که براي دريافت اين وام بايد درآمد ماهانه حداقل 3 ميليون تومان باشد تا در حدود 2 ميليون تومان براي پرداخت اقساط وام و مابقي براي خرج ماهيانه کنار گذاشته شود.
به گفته اين متقاضي، تعداد افرادي که توانايي دريافت اين وام را داشته باشند، اندک است و اغلب متقاضيان نمي‌توانند از شرايط وام 100 و 160 ميليون توماني مسکن استفاده کنند؛ هرچند که کمک خوبي براي خانه دار شدن به شمار مي‌رود.