مانع اصلي اجراي مسکن قسطي معرفي شد، بازار نسيه راهکار بخش مسکن

بخش مسکن مهر نوشت: دبير کانون سراسري انبوه سازان، درصد بالاي کارمزد بانکي براي تضمين پروژه مسکن قسطي را يکي از مشکلات اجراي اين پروژه دانست و گفت: ديگر بخش‌هاي صنعت ساختمان هم مي‌توانند وارد بازار نسيه شوند.
فرشيد پورحاجت با بيان اينکه در بخش مسکن قسطي هنوز به سازوکار مشخصي نرسيديم، گفت: البته نسبت به اجراي پروژه نااميد نيستيم و جلسات ما در اين خصوص ادامه دارد، اما مشکلاتي وجود دارد که به دنبال رفع آن هستيم.
وي با اشاره به اينکه بانک مسکن مدعي است که هزينه تضمين اينگونه تسهيلات براي بانک سنگين است، افزود: ريسک اين نوع تسهيلات و بازار نسيه براي بانک مسکن سنگين است، بنابراين به اجماعي نرسيديم تا وارد جزئيات بعدي شويم.
دبير کانون سراسري انبوه سازان با اعلام اينکه يکي از مشکلات ما در کشور اين است که بانک‌هاي تخصصي هم درصد‌هاي بالا بابت تضمين پرداخت تسهيلات و حق واسطه گري مطالبه مي‌کنند، اظهار داشت: به هرحال فقط هزينه کارمزد نيست بلکه وقتي وارد قرارداد مي شويم جرايم تسهيلات هم مطرح مي شود و سيستم بانکي بين ? تا ?? درصد بابت جرايم تسهيلات دريافت مي‌کند.
پورحاجت با تاکيد بر اينکه بايد اين رويه براي دريافت کارمزد تغيير کند، گفت: بازار نسيه فقط در مورد خريد مسکن نيست بلکه مي‌تواند در حوزه‌هاي ديگر صنعت ساختمان هم اجرايي شود و بخش‌هاي ديگر هم وارد اين بازار شوند.
وي با بيان اينکه با در نظرگرفتن کارمزد و درصد جرايم، مبلغ سود وام مسکن قسطي افزايش مي‌يابد که به نفع متقاضيان نيست، اظهارداشت: اگر اين رويه تغييري نکند نمي‌توان اقدام مثبتي در اين جهت انجام داد.