تصويب طرح اخذ ماليات از خانه هاي خالي و اجراي آن از ابتداي سال 96

بخش مسکن تسنيم نوشت: قائم مقام سازمان امور مالياتي از اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال 96 خبر داد و گفت: در سال اول يک دوم ماليات اخذ شده از اجاره واحدهاي مشابه براي خانه‌هاي خالي اخذ مي‌شود.
قاسم پناهي در مورد دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي و اينکه چه تعداد خانه خالي در کشور وجود دارد، اظهار داشت: براساس اطلاعات و آماري که از مراجع دريافت کرديم، حدود 16ميليون واحد مسکوني در کشور وجود دارد، و اينکه چه بخشي از آن خالي است؛ آماري که سايت‌ها و نهايتاً مراجع ذي ربط اعلام کردند حدود 1ميليون و 600هزار واحد مسکوني است.
وي با اشاره به مصوبه 31تير ماه 1394 مجلس و اصلاحي که بر قانون ماليات‌‌هاي مستقيم انجام شد، افزود: در ماده 54 مکرر لحاظ شد که از واحدهاي مسکوني خالي بتوانيم مالياتي دريافت کنيم.
قائم مقام سازمان امور مالياتي تصريح کرد: قانون گذار تکليف کرد که وزارت راه و شهرسازي 6 ماه پس از تصويب قانون، سامانه‌ املاک و اسکان کشور را ايجاد کند که از طريق آن بتوان تمام واحدهاي مسکوني، اداري، تجاري و... را شناسايي کرد تا واحدهاي مسکوني خالي در اين سامانه شناسايي و به سازمان مالياتي اعلام شود.
پناهي ادامه داد: اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از ابتداي سال 1395 است ولي از سال دوم و از اول فرووردين ماه سال 1396 از واحدهاي مسکوني خالي ماليات اخذ خواهيم کرد.
وي تصريح کرد: سال اول اجراي قانون (سال1396) نصف و معادل يک دوم ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم يک برابر ماليات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد يک و نيم برابر ماليات اجاره املاک مشابه ماليات اخذ مي‌کنيم.
پناهي در خصوص اجراي اين قانون و تاثير آن در بازار مسکن، اظهار کرد: هدف از اين قانون در گام اول پيشگيري از عدم عرضه واحدهاي مسکوني است و اجراي قانون به دنبال تشويق افرادي است که واحد مسکوني دارند، آن را عرضه کنند و افرادي که واحد مسکوني عرضه کنند، هم اکنون تا 150متر مربع از معافيت برخوردار مي‌شوند و مي‌توانند از معافيت برخوردار باشند.
قائم مقام رئيس سازمان امور مالياتي تاکيد کرد: اگر فردي واحد مسکوني داشته باشد و عرضه نکند، از معافيت برخوردار نمي‌شود و بايد ماليات آن را پرداخت کند.
وي در مورد اينکه اگر فردي واحد مسکوني خود را در اختيار فرزند خود قرار‌ دهد، آيا از معافيت مالياتي برخودار است، گفت: بحث اجاره، درآمد است و وقتي فرد واحد مسکوني را در اختيار فرزند خود قرار دهد، درآمدي کسب نمي‌کند که بخواهد ماليات بپردازد و قانون گذار اين موضوع را پيش بيني کرده است که اين فرد از ماليات معاف است، اما اگر در اختيار افرادي ديگر قرار‌ دهد، بايد ماليات بدهد و براي آن ماليات در نظر گرفته شده است.