همکاري‌هاي خارجي ايران در بخش مسکن، با کدام کشورها و چه شرطي؟

اقتصاد نيوز به نقل از رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان نوشت: اگر قرار باشد ايران براي فروش ساختمان‌ها به شرکت‌هاي خارجي تضمين دهد، در اين حالت ايراني‌ها هم حاضر به سرمايه‌گذاري هستند.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان در رابطه با ميزان تمايل کشورهاي خارجي به همکاري با ايران  گفت: کشورهايي مانند ترکيه تمايل کامل به سرمايه‌گذاري ندارند و بيشتر دوست دارند که سرمايه را از ايران بگيرند، يعني کساني باشند که براي کار به آنها رجوع کنند و اينها مانند پيمانکارهاي ترکيه‌اي که قبلاً هم داشتيم، کار کنند، اما کشورهاي اروپايي کمي بيشتر تمايل به سرمايه‌گذاري دارند.

ايرج رهبر در ادامه بيان کرد: البته سرمايه‌گذاري کشورهاي اروپايي در صورتي است که اين کشورها شرايطي که ايران گذاشته را بپذيرند، که يکي از اين شرايط همکاري با شرکت‌هاي داخلي خودمان است.

او در ادامه اظهار کرد: البته بخش مسکن بايد به صورتي باشد که حالت استيجاري را در پيش بگيرد، زيرا اگر قرار باشد که ايران براي فروش ساختمان‌هاي ساخته شده تضميني کند، مانند آن است که اجازه دهد بعد از مدت سه، چهارسال کشورهاي خارجي سرمايه‌هايشان را به همراه سود دوباره به کشور خودشان برگردانند.

رهبر گفت: در اين صورت شرکت‌هاي داخلي هم مي‌توانند اين‌گونه کار کنند، اما شرکت‌هاي داخلي يک تضمين اقتصادي مي‌خواهند يعني همان تضمين‌هايي که به شرکت‌هاي خارجي مي‌دهند به ايراني‌ها هم بدهند، مانند تضمين فروششان و امنيت سرمايه‌گذاريشان، خب در اين حالت ايراني‌ها هم سرمايه‌گذاري مي‌کنند، اما براي ايراني‌ها طور ديگري عمل مي‌کنند، يعني آنها را خيلي جدي نمي‌گيرند.

او افزود:  اگر اعتراضي داشته باشند يا در صورت پيش آمدن اختلاف، شکايتي داشته باشند، به آنها جواب نمي‌دهند و کسي براي رسيدگي به شکايات آنها وجود ندارد، اما کشورهاي خارجي با قراردادهاي بين‌المللي و با ساپورت‌هاي ديپلماتيکي مي‌آيند و تضمين‌هايي مي‌گيرند. آن تضمين‌ها برايشان معتبر است و اگر به قراردادشان عمل نشود، تضمين‌هايشان را وصول مي‌کنند، اما براي ايراني‌ها اين حالت نيست به همين خاطر سرمايه‌گذار ايراني زياد اعتماد نمي‌کند که در بخش‌هاي ساخت‌وساز سرمايه‌گذاري کند.