با30ميليون تومان صاحب‌خانه شويد، وام60ميليوني با بازار چه مي‌‌کند؟

پرداخت وام خريد مسکن 60 ميليون توماني در حالي از امروز سه شنبه آغاز شده است که برخي متقاضيان مي‌توانند با حداقل 30 ميليون تومان صاحب‌خانه شوند.
 وام 60 ميليوني مسکن که در روزهاي پاياني مهرماه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد، سرانجام پس از گذشت دو ماه به بانک مسکن ابلاغ شده است و متقاضيان از امروز مي‌توانند از اين وام براي خريد مسکن استفاده کنند. اين وام که مربوط به حساب ممتاز بانک مسکن است تا پيش از اين 35 ميليون تومان بود که در راستاي افزايش قدرت خريد متقاضيان به 60 ميليون تومان افزايش يافت.
افزايش اين وام در شرايطي که قيمت مسکن به شدت کاهش يافته است، مي تواند راهگشاي متقاضياني باشد که در سال‌هاي گذشته به دليل گراني مسکن نتوانستند وارد بازار خريد شوند. در واقع کاهش قيمت‌ها در دو سال اخير در کنار افزايش تسهيلات خريد مسکن از عواملي است که قدرت خريد متقاضيان را افزايش داده و به خانه دار شدن بخشي از افراد کمک مي‌کند.
در کنار استفاده از وام 60 ميليون توماني، متقاضيان مي‌توانند از وام 10 ميليون توماني جعاله هم استفاده کرده و مبلغ وام خود را به 70 ميليون تومان برسانند که در اين صورت مبلغ تسهيلات بانک مسکن در تهران به 70 ميليون تومان مي رسد، همچنين با خريد اوراق مسکن سقف تسهيلات اين بانک در شهرهاي بيش از 200 هزار نفر 50 ميليون تومان است که در اين شهرها متقاضيان با استفاده از تسهيلات 10 ميليون توماني جعاله مي‌توانند از 60 ميليون تومان وام براي خريد مسکن استفاده کنند.
به گفته مدير امور طرح و برنامه بانک مسکن، سود اين تسهيلات را 18.5 درصد است. مرادي گفت: هم اکنون ميزان سود تسهيلات بانک ها 21 درصد تعيين شده است اما بانک مسکن اين تسهيلات را با سود 18.5 درصدي به متقاضيان تا 12 سال پرداخت مي کند.
در اين روش متقاضيان براي بازپرداخت اقساط تسهيلات 40 ميليون توماني به روش ساده بايد 693 هزار تومان، پلکاني ساده 578 هزار تومان و پلکاني دوره اي پنج ساله 621 هزار تومان پرداخت کنند. متقاضياني که تسهيلات 50 ميليون توماني استفاده کرده اند به روش ساده 866 هزار تومان، پلکاني ساده 723 هزار تومان و پلکاني پنج ساله 746 هزار تومان قسط پرداخت کنند.
اقساط تسهيلات 60 ميليون توماني در تهران به روش ساده يک ميليون و 40 هزار تومان، به روش پلکاني ساده 868 هزار تومان و پلکاني دوره اي پنج ساله نخست 932 هزار تومان خواهد بود. طبق مقررات بانک مسکن، متقاضيان براي خريد واحدهاي مسکن زير 20 سال مجاز به استفاده از اين تسهيلات خواهند بود و و واحدهايي که از تاريخ صدور پروانه ساختماني آنها بين 25 تا 35 سال گذشته است، مي توانند تا سقف 35 ميليون تومان از تسهيلات بانک مسکن استفاده کنند.
براين اساس، اگر به طور متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان را در شهر تهران حدود 3 ميليون تومان در نظر بگيريم، براي خريد يک واحد 40 متري بايد 120 ميليون تومان پرداخت شود که 70 ميليون تومان از اين رقم توسط وام مسکن پرداخت مي‌شود، همچنين در حال حاضر اجاره يک آپارتمان با اين مشخصات به طور متوسط در شهر تهران حدود 20 ميليون تومان است، بنابراين متقاضي مي‌تواند با اجاره دادن يک واحد و پرداخت 30 ميليون تومان، يک آپارتمان نوساز را در شهر تهران خريداري کنند.
هرچند که اين وام نمي‌تواند تغييري در رکود بازار مسکن ايجاد کند و کمکي به افزايش ساخت و توليد مسکن نمي‌کند اما به طور حتم براي اقشار ضعيف جامعه که به دنبال خريد واحدهاي کوچک هستند، راهگشا است و مي‌تواند تغييراتي را در خريد و فروش واحدهاي کوچک ايجاد کند.
در اغلب کشورها هم وام مسکن به عنوان راهکاري براي خانه دار شدن مردم ارائه مي‌شود و حتي تا 80 درصد از قيمت يک واحد مسکوني را پوشش مي‌دهد تا کمکي براي خانه دار شدن مردم باشد ضمن آنکه مسکن را از کالاي سرمايه‌اي خارج کرده و قدرت خريد را در اختيار تمامي مردم قرار دهد.