چه زماني بازار مسکن و خريد و فروش ملک رونق پيدا مي‌کند؟

يکي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نظر خود را در رابطه با طرح‌ فروش اقساطي آپارتمان‌ها بيان و شروط موفقيت اين طرح را مطرح کرد.
محمد اميرزاد در پاسخ به اينکه چه زماني بازار مسکن رونق پيدا مي‌کند؟ گفت: چون رکودي عميق در کشور حاکم است، بيشتر از هر چيزي بايد يک سري طرح‌هاي عمراني، کارهاي داخلي، توليد و امثال اينها شروع شود تا پول به دست مردم برسد و آن زمان است که بازار مسکن حرکت مي‌کند.

او در ادامه بيان کرد: هنوز ما در بخش‌هايي که بايد محرک باشند موفقيتي نداشتيم و هنوز اوايل کار ماست.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در رابطه با فروش اقساطي مسکن‌ها گفت: همه جاي دنيا اينگونه است و اگر چنين طرحي راه بيفتد، آن زمان هر چيزي جاي خودش قرار دارد، مثلاً منابع تامين مالي وظايف خودشان را انجام مي‌دهند، سازنده وظايف خودش را انجام مي‌دهد و قانون هم براي حمايت هر دو به اندازه کافي وجود دارد و بايد بتوانند کاري انجام دهند که در صورت عدم انجام تعهد از هر طرف، آن وضع معطلي نداشته باشد و در آن صورت است که طرح‌هاي اين چنيني مي‌تواند تاثيرگذار باشد.