خاورميانه‌اي‌ها چقدر در مسکن سرمايه‌گذاري کردند؟

سرمايه‌گذاري خاورميانه‌اي‌ها در حوزه مسکن و خريد ملک عليرغم کاهش جهاني قيمت نفت به بيشترين رقم در 8 سال اخير رسيد.
با وجود کاهش بهاي جهاني نفت، سرمايه گذاري خاورميانه‌اي‌ها درخريد مسکن در نيمه نخست سال جاري ميلادي حکايت از اشتهاي بالاي آنها در اين حوزه دارد.
در همين حال در شش ماه اول سال جاري ميلادي مجموع سرمايه گذاري خاورميانه اي ها در بخش مسکن، خارج از مرزهاي اين منطقه به 11 ميليارد و 500 ميليون دلار رسيد که از سال 2007 ميلادي به بعد بي سابقه و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد رشد نشان مي دهد.
همچنين موسسه « CBRE » آمريکا اعلام کرد از اين مقدار 5.24 ميليارد دلار سهم قطري ها و 4.54ميليارد دلار به اماراتي ها و مابقي آن به کشورهاي ديگر اين منطقه تعلق دارد.
بر همين اساس اروپا، قاره آمريکا و آسيا - اقيانوسيه کانون سرمايه گذاري خاورميانه اي ها براي خريد ملک و سرمايه گذاري در بخش مسکن شناخته شد.