بهترين زمان براي فروش مسکن کِي است؟

بهترين زمان براي فروش ملک چه زماني است؟ آيا افرادي که اکنون ملک خود را مي‌فروشند ضرر مي‌کنند؟ اينها سوالاتي است که برخي از مشاوران مسکن به آن پاسخ داده‌اند.
يکي از مشاوران املاک گفت: از نظر من فروشندگان مسکن در صورتي ضرر نمي‌کنند که بعد از فروش ملک خود ملک بهتري خريداري کنند، زيرا همان‌گونه که بسياري از افراد اکنون مجبور هستند ملک‌شان را زير قيمت بفروشند، مي‌توانند ملک بهتري را زير قيمت خريداري کنند.

يکي ديگر از مشاوران بيان کرد: اينکه نظري در رابطه با بهترين زمان براي خريد و فروش مسکن بدهيم، بستگي به قصد خريدار و فروشنده دارد و از نظر من فروشنده‌اي که قصد تعويض سريع ملک خود را دارد، هيچ‌گاه ضرر نمي‌کند، اما کسي که اکنون براي کار ديگري ملکش را مي‌فروشد بدون شک ضرر مي‌کند، زيرا شايد قيمت مسکن به صورت ناگهاني زياد شود و کسي که ملکش را فروخته، ديگر قادر به خريداري ملک ديگري نباشد.

مشاور املاک ديگري درباره بهترين زمان براي فروش ملک گفت: از نظر من هر کسي براي فروش ملک خود دليلي دارد، بنابراين نمي‌توان گفت که چه زماني براي فروش مناسب است، اما به طور کلي بايد گفت که اکنون فروشنده کم است و همان تعدادي که ملک‌شان را براي فروش گذاشته‌اند، يا با قيمت‌هاي عجيب ملک‌شان را براي فروش مي‌گذارند که کاملاً مشخص است که با شرايط امروز بازار هيچ مشتري براي آنها پيدا نمي‌شود يا عده‌اي هم که ملک‌شان را با قيمت واقعي براي فروش مي‌گذارند، خريدار درست و حسابي برايشان پيدا نمي‌شود و همه توقع دارند که اين روزها زير قيمت ملک خريداري کنند.

يکي ديگر از مشاوران بيان کرد: اکنون بدترين زمان براي فروشندگان است، زيرا ملک‌شان با اين شرايط به فروش نمي‌رود و فروشندگان واقعي که به پول نياز دارند، مجبورند که روز به روز قيمت‌هاي خود را پايين‌تر بياورند، زيرا بسياري از سازنده‌هاي مسکن، اگر در فروش ملک‌شان عجله نکنند، خود به خود از قيمت ملک‌شان کم مي‌شود، زيرا حتي اگر ملکي کليد هم نخورده باشد، بعد از گذشت يک سال از عمرش کمي فرسوده مي‌شود، ديوارها خاک مي‌خورند و بسياري از مشکلات ديگر براي ملکش به وجود مي‌آيد که باعث کم شدن قيمت آن مي‌شود، بنابراين مجبور هستند بفروشند، که با شرايط اين روزهاي بازار مسکن بدون شک ضرر مي‌کنند.