پيش‌بيني بازار مسکن و قيمت ملک در نيمه دوم سال 1394

ايرج رهبر، عضو کانون سراسري انبوه‌سازان به ارزيابي وضعيت بازار مسکن و پيش‌بيني از وضعيت آتي اين بازار در نيمه دوم سال 1394 پرداخت.
عضو کانون سراسري انبوه‌سازان اعتقاد دارد که "شرايط بازار مسکن و عوامل موثر در اين بازار نشان مي‌دهد که بخش مسکن در نيمه دوم سال از رکود خارج نخواهد شد و همچنان بازار خريد خانه و خريد و فروش ملک کساد خواهد بود."
ايرج رهبر در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين با تشريح وضعيت بازار مسکن اظهار داشت: "ما از چند نظر داريم بخش مسکن را بررسي و عوامل موثر در آن را تجزيه و تحليل مي‌کنيم" عوامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن تا عوامل موثر در رونق بازار.
وي افزود: "يکي از مسايل، دوره‌هاي زماني است که رکود اتفاق افتاده است؛ به طوري که دوره 20، 25 سال گذشته را که بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم دوره رکود بيش از 2 يا 2.5 سال نبوده است".
عضو کانون سراسري انبوه‌سازان تصريح کرد: "اگر از اين نظر بخواهيم مساله را نگاه کنيم، تقريبا دوره رکود بايد به اتمام رسيده باشد و رونق اتفاق افتاده باشد".
رهبر با ذکر اين نکته که عامل موثر ديگر روي بخش مسکن که تاثير آن نيز قابل توجه است، قدرت خريد مردم است، عنوان کرد: "ما بايد ببينيم که آيا در قدرت خريد مردم تغييري به‌وجود آمده يا خير! اما از اين نظر نشانه‌اي ديده نمي‌شود که قدرت خريد را بالا ببرد".
وي ادامه داد: "عامل موثر ديگر، طرح‌ها، برنامه‌ها و سياست‌هايي است که دولت در پيش مي‌گيرد که از اين نظر، هنوز برنامه‌اي اجرايي نشده که باعث تحريک بازار خريد خانه و خريد و فروش ملک شود".
عضو کانون سراسري انبوه‌سازان متذکر شد: "با توجه به اين مسايل، مي‌توانيم ارزيابي کنيم که آيا از رکود خارج خواهيم شد و اميدي به آينده وجود دارد يا خير".
رهبر با بيان اين‌که ارزيابي ما اين است که در نيمه دوم سال بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد، خاطرنشان کرد: "پيشنهاد من اين است که قدرت خريد مردم تقويت شود و برنامه‌ها و سياستگذاري‌ها به سمتي رود که بخش مسکن را از رکود خارج کند".
وي تاکيد کرد: «ما بايد صبر کنيم، اما در اين دوره 6 ماهه آينده تغييري و تحولي را نمي‌توانيم پيش‌بيني کنيم.»