ارزان ترين و گران ترين نرخ اجاره آپارتمان متعلق به کدام استان است؟

اعتماد نوشت:بررسي‌هاي صورت گرفته در مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد قيمت اجاره آپارتمان در شهرهاي بزرگ فاصله زيادي با متوسط کشوري دارد و اجاره آپارتمان در شهرهاي کوچک و حتي خريد خانه در اين دسته از شهرها بتبع براي هموطنان عزيزمان بسيار راحت تر است.
نرخ اجاره هر متر مربع مسكن (آپارتمان) در استان تهران به‌طور متوسط كمي بيش از 16 هزار تومان برآورد شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ اجاره آپارتمان در شهر تهران بسيار بالاتر از متوسط اجاره آپارتمان در سطح كشوري است.
مركز آمار ايران كمترين نرخ اجاره آپارتمان (خانه) در سال 1393 را برابر با 170 تومان به ازاي هر متر مربع و بالاترين نرخ اجاره آپارتمان (خانه) را به ازاي هر متر مربع بالاتر از 93 هزار تومان اعلام كرده است.
به اين ترتيب بيشترين نرخ اجاره آپارتمان در ايران 547 برابر كمترين اجاره‌ آپارتمان در ايران است. اين امر حكايت از تفاوت قابل توجه وضعيت ساختمان‌ها در گران‌ترين و ارزان‌ترين ملك اجاره شده در ايران دارد. ارزان‌ترين واحد مسكوني اجاره شده در استان قزوين و گران‌ترين واحد مسكوني اجاره شده در استان تهران واقع شده است.
گران‌ترين و ارزان‌ترين استان‌ها براي مستاجران
هر چند استان قزوين با ثبت نرخ 170 تومان به ازاي اجاره هر متر واحد مسكوني (آپارتمان)  ركورددار ارزاني اجاره آپارتمان در كشور است اما اين استان ارزان‌ترين نرخ اجاره‌ آپارتمان را از آن خود نكرده است. بررسي متوسط نرخ اجاره‌ آپارتمان نشان مي‌دهد استان چهار محال و بختياري كمترين متوسط نرخ اجاره آپارتمان (خانه) را در كشور به خود اختصاص داده است. متوسط نرخ اجاره آپارتمان (خانه) در اين استان به ازاي هر متر مربع 1965 تومان گزارش شده است.

اجاره آپارتمان تهران، اجاره آپارتمان مشهد،  اجاره آپارتمان کرج ،خريد خانه تهران، خريد خانه مشهد، خريد خانه اصفهان، خريد خانه شيراز، خريد ويلا شمال ، خريد زمين شمال، خريد مسکن