احتمال کوچ سرمايه‌ها به بازار مسکن وجود دارد؟

پايگاه خبري وزارت راه‌و‌شهرسازي نسبت به احتمال کوچ سرمايه‌گذاران موقت به بازار مسکن، هشدار داد. براساس اين گزارش، بنا بر اظهار کارشناسان نزديک به هشت هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان و بي‌هدف در دست مردم وجود دارد که با توجه به رکود بسياري از بازارهاي زودبازده و کاهش نرخ سود بانکي، اين حجم از پول در خانه‌ها نگهداري مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: حال که قيمت مسکن در اصطلاح به کف رسيده و حالت ثبات پيدا کرده است و در نتيجه رفته رفته حضور دو سمت عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مسکن پررنگ‌تر مي‌شود، خطر هجوم سرمايه‌گذاران موقت به اين بازار يکي از تهديدهايي است که بايد آن را جدي گرفت.
در اين گزارش آمده است: با وجود اين هشدارها بسياري از اقتصاددانان مسکن از گسيل شدن اين وجوه به بخش توليد مسکن استقبال مي‌کنند؛ عمده ناراحتي آنها از دلال‌بازي در بازار خانه‌ها و آپارتمان‌هاي موجود (قديمي‌ساز) است که با توجه به کاهش قدرت خريد مردم، فعلا امکان سرمايه‌گذاري دلالان در اين نوع خانه‌ها وجود ندارد.