مسکن اجتماعي در محاق بلاتکليفي

درحالي بهمن سال گذشته معاون وزير راه از نهايي شدن طرح مسکن اجتماعي طي "يک هفته آينده" خبر داده بود که رئيس کميسون عمران مجلس با تاکيد بر اين‌که طرح مسکن اجتماعي در دولت تصويب نشده، گفت: اين طرح هنوز به مجلس نيز ارائه نشده است.
به گزارش تسنيم، اواخر بهمن ماه سال گذشته حامد مظاهريان معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از نهايي شدن طرح مسکن اجتماعي تا هفته آينده خبر داده و گفته بود: هنوز درباره ميزان دقيق واحدهاي مسکوني که قالب طرح اجتماعي ساخته خواهد شده به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم.
وي با بيان اين‌که مراحل نهايي طرح مسکن اجتماعي در حال طي شدن است، در پاسخ به اين پرسش که آيا مشخص شده چه ميزان مسکن در قالب اين طرح ساخته خواهد شد، افزود:‌ عدد مربوط به ساخت مسکن هنوز نهايي نشده و مذاکرات در اين رابطه با وزارت تعاون در حال انجام است. وي اظهار کرد: مسکن اجتماعي براي 2 دهک پايين جامعه است و اميدواريم بتوانيم سال آينده (سال 94) آن را عملياتي کنيم.
 اين طرح براي افرادي است که هيچ آورده‌اي نداشته، حتي امکان تهيه وثيقه جهت اخذ تسهيلات را ندارند، اصطلاحاً مي‌گويند بانک پذير هم نيستند. طبقه مستضعفي که دولت ناگزير است با دخالت مستقيم نقش اصلي را در تأمين مسکن آنها ايفا کند. اين در حالي است که سيد مهدي هاشمي، رئيس کميسسون عمران مجلس روز گذشته درباره مسکن اجتماعي گفته است؛ اين طرح هنوز به تصويب دولت نرسيده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است.
 وي ابراز اميدواري کرد:‌ طرح مسکن اجتماعي در اولين فرصت ممکن توسط دولت بررسي و براي تصويب به مجلس ارائه شود.