کوتاه‌ترين راه صاحبخانه شدن و خريد مسکن در پايتخت

سپري شدن پنج ماه از ورود بازار مسکن به فاز ثبات نسبي قيمت‌ها، شرايط متفاوتي را براي خانوارهاي ميان درآمد در راستاي تعبير روياي دست نيافتني خانه دار شدن آنها فراهم کرده است به گونه‌اي که هم‌اکنون ثبات قيمت‌ها در بخش آپارتمان‌هاي مسکوني به سمتي پيش رفته که خانواده‌ها بتوانند با کمترين آورده نقدي-کمتر از 100 ميليون تومان- آپارتمان‌هاي نوساز يا چند سال ساخت با متراژ پايين- مرز 50 مترمربع- خريداري کنند.
از ابتداي سال جاري تاکنون مسکن در تهران پايين‌ترين نوسانات قيمتي چند سال اخير را ثبت کرد. مطابق با آخرين گزارش رسمي که از سوي بانک مرکزي در مورد اوضاع بازار مسکن تهران طي 4 ماه اول 94 منتشر شد تغييرات قيمتي مسکن به صورت ماهانه کمتر از يک درصد در هر متر مربع واحد مسکوني بود که با توجه به قيمت کل آپارتمان‌ها، اين نوع نوسان، در حکم ثبات قيمت مسکن محسوب مي‌شود.
اين در حالي است که نااميدي چندساله خانوارهاي با درآمد متوسط براي خانه دار شدن مانع بزرگي براي خروج بازار مسکن از رکود شده بود؛ اما هم اکنون بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» از فايل‌هاي ارائه شده در بازار نشان مي‌دهد که ثبات نسبي قيمت‌ها در چند ماه اخير سبب شده تا خريد ملک با آورده نقدي حدود 100 ميليون تومان براي آپارتمان‌هايي که در مرز 50 مترمربع هستند به‌عنوان کوتاه‌ترين راه صاحبخانه شدن امکان‌پذير شود. البته عامل ديگري براي آن دسته از خريداراني که نقدينگي کمتري دارند اضافه مي‌شود اين خريداران بايد براي سال اول ملک خود را اجاره و خودشان در ملک دوم پدري يا خانه اجاره‌اي خود ساکن بمانند.به‌عنوان مثال واحدي 43 متري در محدوده منطقه نارمک 145 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده است. به گفته فروشنده، خريد اين ملک با 45 ميليون تومان وام، 40 ميليون تومان رهن و فقط 60 ميليون تومان نقد ممکن است.
آپارتمان نوساز ديگري در محدوده خيابان کرمان با متراژ 45 متر با همين روش براي فروش پيشنهاد شده است. براي خريد اين ملک 90 ميليون تومان نقد،40 ميليون تومان وام و 50 ميليون رهن مستاجر نياز است. در محدوده خيابان 17 شهريور نيز ملکي 39 متري مجموعا 100 ميليون تومان قيمت گذاري شده است. در منطقه پيروزي نيز ملکي 52 متري که سه سال از عمر آن مي‌گذرد با شرايط زير براي فروش گذاشته شده است: 95 ميليون تومان نقد، 45 ميليون وام و 42 ميليون تومان پول وديعه.جدول زير به معرفي تعدادي از آپارتمان‌هاي مسکوني در مناطق مختلف شهر تهران اختصاص دارد که نقدينگي مورد نياز آنها کمتر از 100 ميليون تومان است و بقيه قيمت کل خريد خانه از طريق وام و رهن امکان‌پذير است و قيمت کل فقط براي آپارتمان‌هايي ذکر شده است که نقدينگي موردنياز آنها بيش از 100 ميليون تومان پيشنهاد شده است: