راه‌اندازي سامانه ثبت نام از متقاضيان وام بافت فرسوده

معاون وزير راه و شهرسازي به راه‎‌اندازي سامانه ثبت نام از متقاضيان دريافت وام هاي نوسازي بافت هاي ناکارآمد شهري اشاره کرد و گفت: يک سوم جمعيت شهري مشهد در سکونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌کنند.


محمدسعيد ايزدي در حاشيه دومين جلسه ستاد بازآفريني مديريت شهري، اظهار داشت: دو دستور کار را امروز مورد بررسي قرار داديم که بحث اول گزارشي از وضعيت بافت‌هاي ناکارآمد، در استان خراسان رضوي به ويژه مشهد و سبزوار بود و دستور دوم گزارشي بود از کارگروه توانمندسازي و عملکرد سازمان فني و حرفه‌اي در عرصه آموزش مهارت هاي پايه و گسترش آموزش در سکونتگاه‎‌هاي غيررسمي.


وي با بيان اينکه همانطور که قبلا هم ارايه شد موضوع بافت‌هاي ناکارآمد و سکونتگاه هاي غيررسمي پيچيدگي‎‌هاي زيادي دارد، گفت: ضروري است که دستگاه‎‌ها در تعامل با هم باشند و در همگرايي نسبي اهداف را دنبال کنند، بنابراين ستاد ملي اين فضا را فراهم مي کند که نمايندگان 17 دستگاه متولي در اين خصوص گفتگو کنند و تصميمات مشترکي بگيرند.


مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران با اشاره به اينکه يکي از دلايل طرح استان خراسان رضوي در اين جلسه، موضوع سفر هيات دولت به استان خراسان رضوي و تاکيد رئيس جمهور بر رفع حاشيه نشني در مشهد بود، افزود: بيش از يک سوم جمعيت شهر مشهد در سکونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي‌کنند که آمار بسيار ناگواري است براي کلان شهر مذهبي ما که بخش قابل توجهي از ساکنان آن  در مناطقي ساکن هستند که از نظر خدمات پايه و ايمني در وضعيت بسيار پاييني قرار دارد.


معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اينکه برنامه جامعي با حضور وزارت کشور تهيه شده بود که امروز به تصويب ستاد ملي رسيد، ادامه داد: اين برنامه بيش از 35 عنوان مجموعه اقدام را برعهده دارد که مشتمل بر تهيه طرح‌ها، ساماندهي ساختار و تشکيلات براي عملياتي کردن پروژه‌هايي است که بايد در محله‌هاي هدف به اجرا برسد.


ايزدي با بيان اينکه آيين نامه اجرايي نيز به تصويب ستاد ملي رسيد و اميدواريم با عملياتي کردن اين دو سند شاهد ارتقاي کيفيت در محلات ناکارآمد شهرهاي استان خراسان رضوي باشيم، گفت: در زمينه تسهيلات بافت‌هاي ناکارآمد شهري حلسات مشترکي با بانک مرکزي داريم و زمينه براي برطرف شدن ابهامات بانک ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي ايجاد شد.


وي با اشاره به اينکه دو بانک خصوصي اعلام آمادگي کرند که به جمع 7 بانک بپيوندند، افزود: سامانه‌اي راه اندازي شده که براساس آن متقاضيان تسهيلات بافت ناکارآمد، مي‌توانند در آن ثبت نام کنند و با پرونده ها با اولويت بندي به بانک‌هاي عامل معرفي مي شود.


معاون وزير راه و شهرسازي افزود: از 37 هزار و 500 سهميه ابلاغ شده همه را به بانک معرفي کرديم و بالغ بر 30 درصد از اين پرونده‌ها تبديل به قرارداد شده است. همچنين وام 20 ميليون توماني قرض الحسنه هم به انبوه سازان به عنوان يک امتياز اعطا مي‌شود تا در شهرهاي کوچک مورد استفاده قرار گيرد.