33درصد مردم ايران زير خط فقر مسکن قرار دارند

مدير علمي طرح جامع مسکن گفت: 33 درصد از مردم ايران ، توان تامين حداقل‌هاي اوليه براي محل سکونت خود را ندارند.

فردين يزداني با بيان اينکه بيش از هفت ميليون خانوار در ايران ، مسکن شخصي ندارند ،‌اظهار داشت : اين تعداد خانوار نمي‌توانند حداقل‌هاي لازم در حوزه مسکن را براي خود فراهم کنند.

وي افزود : مسکن استاندارد تعريفي دارد و ما براي تعيين شاخص‌هاي مسکن استاندارد به استانداردهاي حداقلي بسنده کرديم و به ازاي هر فرد بايد حداقل 12 متر مربع محل سکونت در يک واحد مسکوني وجود داشته باشد.

همچنين ساختمان از نظر مقاومتي و مصالحي که براي ساخت آن به‌کار رفته است امن به حساب‌ آيد و در نهايت حداقل‌هايي مانند حمام ، سرويس بهداشتي و آشپزخانه در هر واحد وجود داشته باشد.

وي افزود: با بررسي جوانب مختلف اين حوزه ، معادل ريالي چنين مسکني را در سراسر کشور و براساس هر استان محاسبه کرديم و ميانگين کشوري واحد مسکوني با چنين شرايطي به ازاي هر خانوار سه نفره ، 470 هزار تومان در هر متر مربع است. به اين ترتيب هر خانواري که قدرت تامين اين هزينه را ندارد و کمتر از اين مقدار را براي واحد مسکوني خود پرداخت مي‌کند ، از برخي از اين امکانات حداقلي محروم است.

به گفته وي همين محاسبات دقيق نشان داده است که يک سوم جمعيت ايران ، فاقد مسکن هستند.

يزداني با اشاره به مشکلات متعددي که در زمينه تامين مسکن براي مردم وجود دارد، گفت : متاسفانه سياست‌هاي دولت نهم و دهم در حوزه مسکن بسيار مشکل‌ساز بود. سياست غلطي که امروز به اجرا در مي‌آيد تا مدت‌ها آثار خود را باقي مي‌گذارد و متاسفانه مشکلات امروز تا حدود زيادي به اشتباهات دولت سابق ربط پيدا مي‌کند ، بررسي‌ها نشان مي دهد سال‌هاي 1384 تا 1391 ، قيمت مسکن459 درصد افزايش يافته است.

وي با اشاره به تدوين طرح جامع مسکن در دولت يازدهم گفت: براي تنظيم برنامه جامع مسکن، به بررسي و جمع‌آوري آمار وضعيت محل سکونت مردم به تفکيک استان و شهرستان پرداختيم که اقدامي نوآورانه است.

مدير علمي طرح جامع مسکن درباره اين طرح گفت: اين برنامه تمرکز اصلي خود را بر توانمندسازي طبقه متوسط و فرودست جامعه قرار داده است. البته اجراي اين برنامه و موفقيت در دستيابي به اهداف آن نياز دارد که در وضعيت اقتصادي کشور و دولت ،گشايشي به وجود آيد و علاوه بر اين عزم سياسي در همه ارکان حکومتي براي رفع مشکل مسکن وجود داشته باشد.

وي گفت: نبايد فراموش کرد که مشکلات مسکن به هيچ‌وجه در يک بازه زماني دو ساله حل نخواهد شد و به همين علت ، اين برنامه ميان مدت است و اميدواريم در بازه زماني 10 ساله مشکلات عمده مسکن و صاحبخانه شدن اقشار مياني و پاييني حل شود.

يزداني گفت : در بخش مسکن از لحاظ فيزيکي و سرمايه‌گذاري مشکلي وجود ندارد و مشکل اصلي اين است که بخش وسيعي از طبقه متوسط و فرودست از نظر اقتصادي به‌شدت ناتوان شده‌اند و بايد اين مشکل را حل کرد.

وي با بيان اينکه حاشيه‌نشيني زماني رشد مي‌کند که نتوان کمکي به توانمند شدن اقشار کم درآمد کرد ، اظهار داشت : در اين برنامه هدف اصلي کمک به توانمند شدن اين بخش‌هاي جامعه است و اگر وضعيت اقتصادي هم بهبود پيدا کند ، فرودستان توانمند خواهند شد و حاشيه‌نشيني رشد نخواهد کرد.