امکان رونق خريد و فروش مسکن با کاهش سودهاي بانکي

مشاور مديريت و تامين مالي وزارت راه و شهرسازي تاكيد كرد كه دولت بايد چاره‌اي براي نرخهاي سود بانكي بينديشد تا براي مردم امكان خريد مسكن به وجود آيد.
 به گزارش وزارت راه و شهرسازي، حسين عبده‌تبريزي درباره لزوم حل مسائل مربوط به سود بانكي تسهيلات مسكن توسط دولت تاكيد كرد: سود بانكي نرخ بالايي دارد و براي حل اين مسئله، دولت بايد براي خريد مسكن ما‌به‌التفاوت‌هايي پرداخت كند.
البته ما اين تفاوت‌ها را در قالب مسكن حمايتي تعريف كرديم؛ طرحي كه طبق آن مردمي كه يك واحد مسكوني تهيه مي‌كنند، مي‌توانند اقساطي بازپرداخت كنند اما توان بازپرداخت وام با بهره 28 درصد را ندارند. به همين دليل است كه دولت بايد بخشي از درصد سود را تقبل و از طريق بودجه عمومي به خانه‌دار شدن مردم كمك كند.
 وي به يك واگرايي بين نرخ تورم و نرخ بانكي اشاره كرد و گفت: اگر تورم به 17 درصد برسد سود بانكي نبايد 22 درصد باشد بلكه بايد به 18 درصد برسد اما الان اين وضعيت در كشور وجود دارد، ملاك نرخ سودي كه مردم براي سپرده‌هايشان در صندوق‌هاي زمين و ساختمان دريافت مي‌كنند، همان نرخ و درصدي از سپرده است كه در بازار رايج است.
 بازارظگ رهن كارآمد، بازاري است كه در آن متقاضيان وام بلند مدت خريد مسكن با اقساطي كه قابل تحمل براي همه بوده و همچنين وديعه اوليه پاييني دارد دريافت مي‌كنند؛ اگر بتوانيم كاري كنيم كه مردم پول كمي بپردازند و در مقابل قسط 20 ساله بدهند كار بزرگي انجام شده است.
عضو شوراي‌عالي بورس با بيان اينكه در واقع ضعف نظام بانكي است كه در طول 36 سال انقلاب نتوانست اين نوع وام را مستقر كند؛ دليل اصلي اين اتفاق را تورم دانست و درباره ديگر اقدامات وزارت راه و شهرسازي براي تقويت بازار مسكن گفت: صندوق پس‌انداز مسكن براي تقويت بازار مسكن در نظر گرفته شده و اعلام كرديم تفاوت سود براي تقويت بازار رهن پرداخت شود.
هر پيشنهادي هم كه مطرح كرديم براي تقويت اين بازار بوده است. وي همچنين درباره مسكن مهر اظهار كرد: ابتدا مي‌بايست بازار خريد و فروش مسكن مهر متعادل و بازار رايج مسكن هماهنگ شود تا بازار مسكن به طور كلي به تعادل برسد.
چون مسكن مهر يك جريان عمراني خارج از بازار بوده كه به بازار اصلي مسكن تزريق شد. عبده‌تبريزي درباره انتقادها به صندوق زمين و ساختمان آويشن پروژه‌هاي ويلايي دماوند اظهار كرد: به نادرست اين مسائل مطرح شد. هر چند اين پروژه ويلايي بود اما از آن‌جايي كه 50 درصد اين پروژه به بخش خصوصي و 50 درصد هم به سازمان ملي زمين و مسكن مربوط مي‌شد در نهايت مي‌توان گفت ويلايي ارزان قيمتي است .
به عقيده من پروژه بدي نبود و مقداري هم سرمايه‌گذاري انجام شده بود، اين پروژه كمي از تهران فاصله داشت و براي آنان كه آب و هواي پايتخت برايشان مضر به نظر مي‌رسيد مناسب بود. مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه فروش سهام اين پروژه هنوز شروع نشده تاكيد كرد: برداشت‌هاي نادرست كمكي نمي‌كند چون مبتني بر اطلاعات دقيقي نيست.
مشاور مديريت و تامين مالي وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سئوال كه قرار بود هدف از راه‌اندازي صندوق زمين و ساختمان كمك به خانه‌دار شدن مردم باشد اما آيا اين شائبه ايجاد نمي‌شود كه صندوق به سمت فروش مسكن لوكس پيش مي‌رود، با اشاره به راه‌اندازي صندوق زمين و ساختمان نسيم براي پروژه‌اي مسكوني كه در منطقه 22 تهران قرار دارد، گفت: منطقه 22 تهران منطقه متوسطي است و كشور هم بايد براي حمايتش تلاش بيشتري داشته باشند در غير اين صورت در ليست مسكن اجتماعي قرار مي‌گيرد. با توجه به كم بودن ميزان پول مردمي كه در صندوق‌هاي زمين و ساختمان سرمايه‌گذاري كرده‌اند، اين صندوق‌ها تلاش مي‌كنند با تجميع اين منابع كم، پروژه را به اتمام برسانند؛ اولويت هم با كساني است كه پول بيشتري مي‌گذارند.