اقزايش وام مسکن يک سال بعد در قيمت ملک تاثير خواهد گذاشت


مدير کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي گفت: افزايش مبلغ وام خريد مسکن به تامين مسکن گروه‌هاي متوسط در شهرهاي مياني کمک مي‌کند و مي‌تواند تحرک را به بازار مسکن بازگرداند.

علي چگيني، مدير کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي درباره افزايش وام خريد مسکن اظهار کرد: براساس چارچوب اوليه اين طرح حداقل يکسال و حداکثر سه سال مدت انتظار دريافت اين وام است.

وي افزود: يعني اگر فرد اقدام به دريافت وام کند و سپرده‌گذاري را در بانک انجام دهد پس از يکسال مي‌تواند وام مورد نظر را دريافت کند.

مدير کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با بيان اين‌که در حال حاضر ميزان توليد در بازار مسکن کاهش يافته است و اين بازار در رکود به سر مي‌برد، تصريح کرد: افزايش مبلغ وام مي‌تواند بهبود را به اين بازار برگرداند.

چگيني خاطر نشان کرد: وام خريد مسکن به گروه‌هاي ميان‌درآمد کمک مي‌کند تا بتواند تامين مسکن کنند.

وي با اشاره به اين‌که اقتصاد کشور در رکود به سر مي‌برد و بخش مسکن نيز تحت تاثير اين رکود است، گفت: با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي در نظر گرفته شده براي افزايش مبلغ وام افراد در گام اول بايد سپرده‌گذاري کنند.

مدير کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي با بيان اين‌که بدين ترتيب تا حدي نقدينگي جذب مي‌شود و بعد از آن سرمايه وارد گردش مي‌شود، تصريح کرد: اين مبلغ چون سرمايه پرقدرتي نيست آثار منفي در بازار نخواهد داشت و فقط مي‌تواند به گرم‌شدن بازار مسکن کمک کند.

چگيني تاکيد کرد: اجراي اين طرح مي‌تواند برآيند مثبتي را در فرآيند اقتصادي کشور به وجود بياورد و بازار مسکن را نيز دچار شوک قيمتي نخواهد کرد .