دستورالعمل حساب اماني پيش‌ فروش مسکن ابلاغ شد


وزير راه و شهرسازي از ابلاغ دستورالعمل حساب اماني پيش‌فروش مسکن خبر داد و گفت: نياز به 20 هزار واگن باري و 2500 واگن مسافري تا سال 1400 داريم.

 

عباس آخوندي امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينکه براي رسيدن به سند چشم انداز 1400 بايد بيش از 20 هزار کيلومتر خط آهن احداث شود، گفت: در حوزه واگن هاي باري به 20 هزار واگن باري و در حوزه مسافري به 2500 واگن نياز داريم، همچنين بايد 750 دستگاه لوکوموتيو اضافه شود.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه مبادي ورودي کلانشهرها بايد 4 خطه شود، افزود: برخي محورهاي ريلي براي افزايش ظرفيت بار بايد دوخطه شود.

وي با تاکيد بر نوسازي خطوط فرسوده ريلي افزود: سالانه 3.5 ميليارد دلار براي توسعه صنايع ريلي نياز داريم.

آخوندي با اشاره به طرح حساب اماني پيش فروش مسکن، گفت: پيش فروش هايي که در ايران انجام مي گيرد با استفاده از اين حساب اماني انجام خواهد شد و در اين طرح کالا براي آينده پيش فروش مي شود.

وزير راه و شهرسازي افزود: به دليل اينکه خريدار امکان نظارت بر کالا را ندارد بايد يک تيم بر پروژه نظارت کند و بانک امانتدار خريدار محسوب مي شود. بانک بر فرآيند خود نظارت مي کند و خريداران هم مبالغ را به بانک مي پردازند.

وي گفت: اين حساب با بانک مرکزي و ديگر بانک ها هماهنگ شده است و براساس مصوبه هيات وزيران دستورالعمل از سوي وزير راه و شهرسازي به بانک مسکن و ساير بانک ها ابلاغ شده است و آنها مي توانند براساس اين دستورالعمل وارد اين کار شوند.