تاثير تغيير سود بانکي بر بازار معاملات مسکن چيست؟

در شرايطي که بانک‌ها بر سر کاهش 2 درصدي نرخ سود بانکي با يکديگر تفاهم کرده‌اند، اما برخي بر اين باورند که در اين شرايط با کاهش نرخ سود، ممکن است سرمايه دوباره به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته‌بازانه برود و از اين رو طبق تجربه ساليان گذشته بازار مسکن از اين موضوع بي‌بهره نماند.

در اين شرايط ممکن است نقدينگي دوباره روانه بازار مسکن شود و آرامش قيمتي را از اين بازار بگيرد.برخي فعالان بازار مسکن هم از تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر افزايش اجاره‌بها خبر داده‌اند.


البته با اين شواهد اندک نمي توان تصميم قاطعي درباره آينده بازر مسکن گرفت اما تجربه نشان داده است که بازار مسکن هميشه يکي از امن ترين و پربازده ترين بازارهاي اقتصادي در سراسر دنيا بوده است پس با تغيير سليقه مردم از سرمايه گذاري راکد در بانک ها و روانه شدن سرمايه هاي آنها به سمت بازار مسکن مي توان اميدوار به بازگشت رونق به بازار ملک و مسکن بود.